Thisted Musikteater kommer godt igennem Coronaår

Thisted Musikteater kommer godt ud af 2021 – coronaår 2 – selvom man har skullet håndtere hele og delvise nedlukninger. 

I perioden fra maj til start december levede man under en delvis åbning af huset og her lykkedes det at gennemføre koncerter og forestillinger, selvom publikumskapaciteten var reduceret til 200 siddepladser, økonomien er fornuftig og huset kommer ud med et mindre overskud for året på baggrund af en stram styring af udgifterne, pæne indtægter på leje i 2. halvår og tilskud fra kulturministeriets coronapuljer.  

Limfjordsteatret brugte Musikteatret i 2021 og lavede forestillinger for børn unge og voksne og deres aktiviteter er med til at løfte indholdet i teatergenren.  

Spillestedet Thy havde flere koncerter, herunder nogle med præsentationer af nye navne som Joyce, Pauline og Barselona fra den danske musikscene. Thy Sangskole bruger huset til sangmaraton og fællessang med mange deltagere, på samme måde har comedy og standup stor tiltrækningskraft, disse shows er ofte helt udsolgt. En lang række andre foreninger og organisationer bruger også huset og derved når vi op på cirka 100 events om året.

Til april begynder moderniseringen af scenen i Thisted Musikteater, de gamle træk fjernes og der etableres nye el-træk, der på alle måder er bedre og mere sikre, scenen får også et makeover så den fremstår tidssvarende. Thisted kommune har bevilget 1,1 mill. kr. til dette projekt, som udføres af Atendi A/S, Nyby Sceneteknik fra Mors i samarbejde med lokale håndværkere. 

 

Forfatter
Top