Thisted Musikteater har balance i økonomien

Thisted Musikteaters bestyrelse har godkendt regnskabet for 2016, det viste et lille driftsunderskud på godt 9.000 kroner. Men samtidig fik Musikteatret penge tilbage i Skat, så kassekreditten blev styrket og er på 165.000 kroner.  Huset er gældfrit så økonomien er lige nu i en god balance.

 – Bestyrelsen blev styrket med to nye medlemmer: H.P. Jarl Madsen fra Thy Rock og Nikolaj Bøgh fra Thy Alive Festival. De to foreninger repræsenterer et stærkt bagland med stor erfaring i at lave events og kulturoplevelser. Thy Teater derimod er trådt ud af bestyrelsen, fortæller Chris Poulsen der er formand for Thisted Musikteater.

Masser af aktivitet i og omkring Musikteatret
Musikteatret er en aktiv partner i Spillestedet Thy og har et tæt samarbejde med KulturRummet. Netop nu er Christen Kolds Plads ved at blive renoveret i samarbejde med naboer og Thisted kommune, den nye plads giver muligheder for nye rammer og oplevelser i byrummet.

– Der er igangsat en proces med modernisering af husets vedtægter og et visionsarbejde for Musikteatrets udvikling de kommende år er ligeledes i gang. Husets økonomi skal også styrkes fremadrettet, da lejeindtægterne fra Thy Teater ophørte den 1. januar i år, fortæller Chris Poulsen.

 Udover de to nye medlemmer af bestyrelsen, består den af formand Chris Poulsen Rytmus, næstformand Ove Hegnhøj, Jazz i Thy, Kirsten Buus Thy Masterclass, Per Jacobsen Thisted Musikforening, Thomas Munk Teaterkredsen, Per Handest Håndværkerforeningen og Niels Jørgen Pedersen (V) fra Thisted kommunalbestyrelse samt tilforordnede Karen Louise Erichsen chef for Kulturforvaltningen.

Foto : Thisted MusikTeater

Forfatter

Related posts

Top