Thisted Kommunes budget igennem uden sværdslag

Thisted Kommunes budget for 2016 blev i aften stemt igennem af af 26 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Kun Enhedslistens Jens Otto Madsen stemte imod budgettet.

Budgettet skal ses i lyset af et krav om besparelser på 50 mio. kr. og gennemføres ved at bruge uventede indtægter på 22.6 mio. kr. samt at annullere eller udskyde midler afsat i forbindelse med udvidelsesplaner for Hanstholm Havn.

Venstre tilfredse
Venstres Niels Jørgen Petersen glædede sig over det brede forlig.

– vi har været igennem strukturændringer og det har ikke alt sammen været lige kønt. Vi har lukket to skoler og nogle institutioner og det går vi ud fra er det i den her periode, sagde Niels Jørgen Petersen.

Han påpegede, at det har været vigtigt for Venstre ikke at hæve skatten i den her ombæring og glædede sig over, at skoler, børneinstitutioner og jobområdet har fået løft.

– vi er også rigtigt glade for, at mindre beløb rundt omkring, betyder store løft på f.eks. frivillighedsområdet, sagde Niels Jørgen Petersen.

Han lovede samtidigt, at man står fuldt ud bag udbygningsplanerne for Hanstholm Havn.

Socialdemokraterne roste Blå Blok
Gruppeformand Ulla Vestergaard roste konstituteringspartierne for at lysten til at indgå et bredt forlig.

– vi havde helst set, at man tog en skattestigning for at sikre skoler og dagpasning, og det var der ikke flertal for. Med udgangpunkt i konstitueringsgruppens forslag, fik vi forhandlet en aftale på plads, som vi socialdemorkater også kan se os i. Der blev blandt andet fundet 9.1 mio. kr. til blandt andet Solsikken, for 3.5 mio. kr. opnormering på dagpasningen, tilbagekøb af besparelser på dagpasningen og det samme på skoleområdet, sagde Ulla Vestergaard.

Han lagde samtidigt vægt på, at det er aftalt, at man skal forsøge at redde så mange ungdomsklubber som muligt den kommende tid.

Hun slog samtidigt til lyd for, at man satte turbo på udviklingen af den kommunale vindmøllefond og hele vindmølleområdet generelt idet dette også vil kunne give indtægter i fremtiden.

Kaj Kirk : der er ikke noget at sige
Kaj Kirk kunne konstatere, at alt hvad han havde tænkt sig at sige allerede var sagt af Niels Jørgen Petersen og Ulla Vestergaard.

– derfor vil jeg gerne takke forvaltningen og medarbejderne for et godt stykke arbejde i forbindelse med budgettet. Vi er særdeles glade for, at det er gået op for alle, at det her (budgettet) er noget, vi skal stå sammen om. Og så glæder vi os over, at det er lykkes at holde skatten i ro for det er også noget, der er med til at give vækst i erhvervslivet, sagde Kaj Kirk og opremsede alle de af partiets mærkesager, der var kommet igennem.

Han glædede sig som teknikudvalgsformand sig over, at der blandt andet er flere penge afsat til mere asfalt.

Konservative : ingen kan få alt
De Konservative glædede sig over det samlede forlig, der er indgået.

– man kan ikke få alt i en forhandling. Det er positivt, at vi selv efter, at alle ønskerne kom ind, er det lykkedes at gennemføre budgettet uden en skattestigning. Specielt jobområdet med en livsnødvendig opkvalificering af arbejdsstyrken er nødvendig ligesom vi er rigtigt glade for at der tilføres flere penge til dagområdet og skolerne i forhold til det, der var lagt op til under førstebehandlingen, sagde Niels Kr. Yde.

Han var tilfreds med anlægskontoen, hvor der er midler til udvikling af havne, infrastruktur og renovering af skoler, institutioner mv.

– vi er samlet nået i mål og vedtager i dag et fornuftigt budget. Fremtiden er svær at mene noget om nu, men den skal vi selvfølgelig tage løbende stilling til. Vi bakker fuldt op omkring fremtidsplanerne for Hanstholm Havn, sluttede Niels Kr. Yde.

Enhedslisten ærgerlig over budgettet
Jens Otto Madsen betegnede under et maratonindlæg budgetforliget for en broget buket.

– man kan sige, at der er mange blå Kornblomster og Valmuer men mange tidsler, sagde Jens Otto Madsen.

Han glædede sig over opnormeringerne på daginstitutionsområdet, men påpegede at det i ifølge Enhedslisten slet, slet ikke er nok.

– jeg kalder det en beskeden stigning. Men det er da et skridt på den rigtige vej og det er første gang i mange år, at det er gået den vej. Jeg havde gerne set, at man inden for tre år var kommet op på gennemsnittet blandt de nordjyske kommuner, sagde Jens Otto Madsen. Han påpegede, at det er vigtigt med fokus på blandt andet dette område for at tiltrække nye borgere.

– nu har I jo lovet, at der er ro på daginstitutionsområdet frem til næste valg. Det positive er, at børnetallet i Thisted Kommune er på vej op igen, sagde Jens Otto Madsen.

Han anklagede forligspartierne for at lade det gå ud over de svageste stillede at gennemføre budgetforliget.

– dem der blandt andet skal bære nedskæringerne er Kommunikationscentret, der rummer de hjerneskadede, hørehæmmede og andre. Siden 2007 og frem til i dag har de haft 35% flere borgere, som de rådgiver og arbejder med, med specialister og nogle af dem bliver så gode, at de vender tilbage til arbejdsmarkedet. Man har bare ikke fået flere bevillinger til området. Man er i stedet blevet mødt med et krav om en besparelse på en halv million og det harmonerer ikke med, hvad man gør i andre kommuner, påpegede Jens Otto Madsen og opremsede flere eksempler på konsekvenserne af budgetforliget blandt andet på Kulturområdet.

Ib Poulsen frygter skattestigninger og forringelser
Danske Folkepartis Ib Poulsen frygtede, at næste års budget kommer til at betyde budgetforringelser.

– flygtninge skal aktiveres i løbet af et år og det kommer til at betyde, at kommunen kommer til at mangle penge i fremtiden og derfor er jeg bange for, at det kommende tid kommer til at betyde serviceforringelser og skattestigninger. Det er en bombe under kommunernes økonomi, påpegede Ib Poulsen.

Bag budgetforlig står Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne og som eneste parti står Enhedslisten udenfor forliget.

Forfatter

Related posts

Top