Thisted Kommune vil tabe halv milliard uden surfere

En ny rapport udarbejdet af Foreningen Save Middles – i samarbejde med en studerende ved Aarhus Universitet – opgør indtjeningen i Thisted Kommunes fra surf-turister i området. Middles alene kan indtjene op til 27 millioner danske kroner årligt.
Hovedkonklusionerne i rapporten er:

– Ca. 500 adspurgte wind- og kitesurfturister der benytter surf-spots ved siden af Hanstholm Havn, lægger minimum seks millioner danske kroner årligt i Thisted Kommune. Der forventes et højere besøgstal i området end de 500 konkrete besvarelse fra en online brugerundersøgelse, siger Anette Qvistgaard fra bestyrelsen i Save Middles.

Der estimers et årligt besøgstal af wind- og kitesurfturister ved Hanstholm på op til 4000 udøvere hvert år. Dette giver et årligt cashflow på godt 27 millioner kroner for 2017.

– Rapporten gør opmærksom på, at når der foretages ændringer ved Hanstholm Havn påvirker dette også værdien af andre økonomiske aktiviteter i området. Rapporten forholder sig til en økonomisk analyse af Middles og beregner derfor ikke hvordan ændringer i Middles påvirker resten af Cold Hawaii., siger Anette Qvistgaard.

Opstår der usikkerhed omkring forholdene ved Middles vurderes det, at dette kan være nok til at påvirke besøgsfrekvensen negativt. Analysen viser,  at Middles tilfører Thisted Kommune en væsentlig økonomisk gevinst i form af direkte og indirekte turismeeffekter.

– Hvis Middles ikke længere kan benyttes til rekreative formål, vil det medføre et tab i turistindtægter på op til 578,8 millioner kroner. Den økonomiske værdi for 2017 er fratrukket disse tal, da værdien for 2017 allerede er tilfaldet området, siger Anette Qvistgaard og påpeger, at et stort andet af de adspurgte overvejer at flytte til Thisted Kommune.

– Områderne ved Hanstholm Havn er drivkraften for tilflytning, turisme og surf-pendling ind i Cold Hawaii. Lige nu overvejer 70 af de adspurgte surfere, hovedparten veluddannede,  at flytte permanent til Cold Hawaii. En beslutning havneudvidelsen har sat på pause, da der er usikkerhed om stabiliteten ved området. Det vil sige, at ændringer i området formentlig vil medføre et tab i form af potentielle tilflyttere og derved tabt human kapital, innovation og vækst, lyder konklusionen fra Save Middles.

Læs mere her : Save Middles rapport

Foto : Ole Vognstoft

 

 

Forfatter

Related posts

Top