Thisted Kommune: – Vi tager borgernes oplevelser og opfattelse alvorligt

Familien Jacobsen fra Thisted har af Thisted Kommune fået afslag på en række merudgiftsydelser de ellers tidligere har fået, fordi den 16-årige Mathias Jacobsen er diagnosticeret med svær kronisk forstoppelse – en lidelse han har haft siden han var spæd.

Ydelserne fra kommunen bevilges under Serivcelovens §41, og ansøgning til ydelser herfra revurderes hvert år. Men i stedet for at få forlænget de hidtidige merudgiftsydelser, har man fra kommunens side nu valgt at give afslag på dette, og i stedet for udelukkende at yde tilskud til indkøb og brug af afføringsabsorberende indlæg.

– Det har vi afslået da vi mener det er en forringelse af hans livskvalitet (at skulle gå med afføringsabsorberende indlæg/ble, red), siger Camilla Jacobsen der er mor til Mathias.

Derfor har familien klaget over pågældende socialrådgivers afgørelse. Det er i øvrigt den fjerde socialrådgiver der har været tilknyttet familien inden for det seneste år.

Klar til dialog
Thisted Kommune’s Børne- og Familierådgivningschef, Rikke Storgaard Toft, ønsker ikke at udtale sig om sagsbehandlingen, og indholdet i den konkrete sag. Hun skriver dog i en mail til redaktionen, at man tager borgernes oplevelser og opfattelse alvorligt:

Børne- og Familierådgivningschef i Thisted Kommune, Rikke Storgaard Toft. Foto: Thisted Kommune

– Derfor står vi også til rådighed for familien, og er klar til dialog om afgørelsen, og forståelsen af den, skriver hun.

Camilla Jacobsen oplyser, at familien mundtligt har klaget over afgørelsen der blev truffet d. 22. august 2019.

– Når Børne- og Familierådgivningen modtager en klage over en afgørelse, vil der altid foretages en revurdering af sagen, og borgeren vil herefter modtage en ny begrundet afgørelse og information om, at sagen sendes til behandling i Ankestyrelsen, hvis borgeren fortsat ikke kan gives fuldt ud medhold i sagen, oplyser Børne- og Familierådgivningschefen.

Styret af lovgivningen
Sager vedrørende Servicelovens §41 er ofte komplicerede og vanskelige sager omfattende børn og unge, der enten har en nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk og langvarig lidelse. Sidstnævnte er tilfældet for Mathias Jacobsen’s vedkommende.

– Derfor er vi også særligt opmærksomme på barnet eller den unges trivsel og livskvalitet, fordi der i mange tilfælde er tale om, at man skal lære at leve bedst muligt med sin lidelse, hvilket forståeligt nok ikke er let, skriver Rikke Storgaard Toft og fortsætter:

– Dog er vi også styret af lovgivningen på området, og at det herefter i en række tilfælde er en betingelse, at andre støttetiltag er afprøvet, før vi kan dække en families ekstra nødvendige merudgifter efter Servicelovens §41.

Rikke Storgaard Toft understreger, at Børne- og Familierådgivningen sagsbehandler ud fra gældende lovgivning og praksis, og sagernes behandling er derfor ikke personafhængig. Dog skal  forvaltningen jf. Servicelovens §148 stk. 2 løbende følge de enkelte sager for at sikre, at hjælpen fortsat opfylder sit formål, og skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp.

Familien Jacobsen, inklusiv Mathias’ selv, har selv indvilget i at stå frem med deres for- og efternavn, med den begrundelse at :”Selvom det er et ømtåleligt og tabubelagt emne, er det vigtigt at få det belyst”.

LÆS OGSÅ:

Thisted Kommune vil have 16-årig til at gå med ble

Arkivfoto: Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top