Thisted Kommune styrker samarbejdet med erhverslivet

Blot to måneder efter etableringen af Erhvervskontakten tør Thisteds borgmester allerede godt kalde initiativet en succes.

Thisted Kommune etablerede Erhvervskontakten som led i en offensiv erhvervsstrategi, som skal imødekomme virksomhedernes behov for enkel og hurtig adgang til kommunen, uanset hvad henvendelsen drejer sig om. Og allerede helt fra starten har virksomhederne taget godt imod tilbuddet om direkte adgang til rådgivning eller viderestilling til en relevant medarbejder.

– Vi etablerede Erhvervskontakten ud fra et ønske om at forenkle virksomhedernes adgang til kommunen og for at kunne virke som en mere aktiv sparringspartner for erhvervslivet, som – sammen med virksomhederne – finder løsninger, der kan understøtte deres fremtidige vækst og udvikling. Og allerede nu få måneder senere tør vi godt kalde Erhvervskontakten en succes på baggrund af de tilkendegivelser, vi løbende får fra vores virksomheder, fortæller borgmester Lene Kjelgaard Jensen.

Ros fra erhvervslivet
Erhvervslivet har taget godt imod den nye service og der er lutter ros til kommunens initiativ.

– Som erhvervsdrivende i Thisted Kommune har jeg nogle gange brug for at rette henvendelse til kommunen. Det være sig Jobcenteret, eller i forbindelse med vores tilbygning af ny produktionshal. Jeg syntes, det er dejligt, at jeg nu bare skal tænke på at henvende mig ét sted. På den måde kan jeg bruge min tid på det primære, netop at drive virksomhed, mens jeg ved, at kommunen hjælper mig med den rette person til opgaven, som jeg skal have hjælp til, siger Direktør Per Buck fra DAI Thisted.

Og han bakkes op af Dansk Industri.

– Det er kommunernes opgave at sikre virksomhederne de bedste rammevilkår, og med etableringen af Erhvervskontakten i Thisted Kommune bliver der netop fokuseret på at gøre samarbejdet mellem kommune og erhvervslivet mere service- og udviklingsorienteret. Det er et skridt i den rigtige retning, siger Tage Odgaard Nielsen, formand for Dansk Industri Thy Mors.

Fokus på erhvervsudviklingen
Erhvervskontakten er et tilbud til virksomhederne om kun at henvende sig et sted, når de har behov for at kontakte Thisted Kommune, men den skal ikke ses som en tvungen indgang. Virksomhederne har stadigvæk mulighed for, at henvende sig direkte til de rette afdelinger.

Erhvervskontakten skal – udover at skabe nem adgang til kommunen – også være aktiv deltager i udviklingen af nye initiativer, som har til formål at styrke erhvervsudviklingen, beskæftigelsen og brandingen af kommunens erhvervsliv. Indtil nu har kommunen kontinuerligt gennem de seneste år gennemført adskillige aktiviteter, som har haft fokus på at gøre det nemmere for virksomhederne at skabe vækst og udvikling.

Forfatter

Related posts

Top