Thisted Kommune ser positivt på DI måling

Thisted Kommune har et dynamisk erhvervsliv og en lav ledighed. Alligevel placerer Dansk Industris årlige måling kommunen som nummer 88 ud af 96, målt i forhold til erhvervsvenlighed. Det er naturligvis et resultat, Thisted Kommune tager til efterretning og set i lyset af tidligere års utilfredsstillende placering, arbejder kommunen stadig ihærdigt på at gode rammevilkår for Dansk Industris medlemmer.

– Vi glæder os naturligvis over, der er fremgang i forhold til sidste år, og selvom vi allerede har iværksat en række tiltag, tager vi resultatet til os, og arbejder videre for at gøre Thisted Kommune endnu mere erhvervsvenlig, siger Borgmester Lene Kjelgaard Jensen.

Thisted Kommune er i år gået markant frem, målt på de såkaldte statistiske indikatorer, som dækker over ledighed, grundskyld og erhvervsfrekvens. Her går Thisted Kommune hele 45 pladser frem, og opnår en placering som nummer 17.

Lene Kjeldgaard Jensen

Infrastruktur trækker endnu en gang ned
Et af de punkter, hvor Thisted Kommune har fået en dårlig vurdering, er i forhold til infrastrukturen. Et område, der i bund og grund er ude af kommunens hænder.

– Vi glæder os over at motorvejen til Holstebro rykker nærmere. Hertil kommer, at flere hundrede thyboer i foråret bidrog til en undersøgelse af fremkommeligheden på vejene, og her er der områder, som både kommunen og Vejdirektoratet vil forsøge at forbedre, siger Lene Kjelgaard Jensen og uddyber, at kommunen desuden samarbejder med de øvrige nordjyske kommuner og de midt- og vestjyske kommuner om at fremme infrastrukturen, blandt andet ved at styrke hovedvejsnettet.

I tidligere målinger fra Dansk Industri har der ligeledes været et fokus på stagnationen i forhold til Hanstholm Havns udvidelsesplaner, og her er der sket et markant nybrud.

– Thisted Kommune har stillet en lånegaranti på 450 mio. kr. til udvidelsen af Hanstholm Havn. Der er ingen tvivl om, at en udvidelse af havnen vil betyde endnu bedre forhold for de erhverv, der er tilknyttet havnen, lyder det fra borgmesteren.

Foto : L&F

Foto : L&F

Samarbejdet bliver bedre
En anden væsentlig parameter i DI’s måling er samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen. Her er der også iværksat flere forbedrende tiltag.

– Kommunens dialog med erhvervslivet og erhvervslivets organisationer kan vi ikke prioritere højt nok, og selvom vi har dialogmøder med virksomheder, Dansk Industri, Dansk Byggeri og flere andre, bliver vi nødt til at gøre mere ved den del. Vi holder fyraftensmøder, er på virksomhedsbesøg, laver samarbejdsaftaler med organisationer. Vi er klar til at styrke dialogen og samarbejdet på nye måder, hvis erhvervslivet og dets organisationer ønsker det, siger Niels Jørgen Pedersen, formand for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget i Thisted Kommune.

Han påpeger, at kommunen har styrket flere områder.

– Samtidig har vi styrket erhvervsområdet, ligesom vi har løftet Jobcentret med en bedre virksomhedsservice. Samarbejdet med erhvervslivet fungerer godt i dagligdagen. En væsentlig ny indsats bliver, at dialogen mellem kommunen og brancheorganisationerne fremover styrkes markant, når den nye erhvervspolitik og handleplanen på området rulles ud. Så vi forventer en meget positiv effekt – særligt ved at forvaltningsniveauet fremover også mødes med brancher for at komme helt tæt på erhvervsserviceefterspørgselen, siger Niels Jørgen Pedersen.

Thisted Kommune

Kommunens image skal forbedres
Den seneste tid har der været flere historier om virksomheder, der flytter væk fra Thisted Kommune. Det er naturligvis negative historier, men samtidig er der brug for at fokusere på de virksomheder, der har succes.

– Vi hører for lidt om de lokale virksomheder, der har succes, og det er der faktisk mange virksomheder, der har. Det kan vi jo se på det lave ledighedstal, der er i kommunen, siger Lene Kjelgaard Jensen.

Thisted Kommune har brug for at tale sig selv op, og der er flere gode historier at fortælle.

– Det er klart at vores image som en erhvervsvenlig kommune skal forbedres, og vi har allerede iværksat flere tiltag, der skal hjælpe med at løfte dette image, forklarer Niels Jørgen Pedersen og fortsætter:

– Vi samarbejder med Thy Erhvervsforum om at skabe gode forhold for virksomhederne. Særligt kommunens relation til industrivirksomhederne er noget, vi har fokus på for at forbedre vores image, og der er grundlag for et fortsat konstruktivt samarbejde, konstaterer Niels Jørgen Pedersen.

Dansk Byggeri rangerer Thisted Kommune højt
Selvom Dansk Industri giver Thisted Kommune en dårlig placering blandt landets kommuner, er der alligevel glæde i Thisted Kommune. I juni offentliggjorde Dansk Byggeri en måling, der vurderede kommunerne på punkter som sagsbehandlingstid, udlicitering og udbudspolitik.

– Her blev Thisted Kommune vurderet som den bedste nordjyske kommune, så der er noget der tyder på, vi gør noget rigtigt, udtaler Lene Kjelgaard Jensen.

Forfatter

Related posts

Top