Thisted Kommune overvejer kystsikring ved Lild Strand

Thisted Kommune’s udvalg for klima, miljø og teknik skal i næste uge tage stilling til, om man vil bruge 300.000 kroner på rådgivning om kystsikringen ved Lildstrand.

Under julestormen Urd i 2106 skete der en voldsom nedbrydning af klitfoden over en strækning på 300 meter, hvoraf 150 meter tilhører kommunen.

I oktober måned sidste år blev der udarbejdet et skitseprojekt for etablering af fast kystbeskyttelse på hele strækningen. Kystdirektoratet har forhåndsbehandlet projektet med bemærkning om, at der ikke kan opnås tilladelse til fast kystbeskyttelse ud for ubebyggede arealer.

– Såfremt der ikke foretages kystbeskyttelse af kysten ud for Lild Strand, vil den erosion, der foregår langs strækningen, fortsætte, og der vil ske et tab af både private og kommunale værdier, lyder det i indstillingen fra Teknik og Erhverv.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top