Thisted Forsikring skåner kunderne for voldsomme stigninger på forsikringer

Nogle af landets forsikringsselskaber har varslet prisstigninger på familiernes og erhvervslivets forsikringer på omkring 15% i 2023. Der er også eksempler på endnu større stigninger. De voldsomme prisstigninger undrer administrerende direktør Dennis René Petersen hos Thisted Forsikring. Her indeksregulerer man priserne med 2,51% i lighed med tidligere.

– Nogle forsikringsselskaber har valgt blandt andet at følge prisindekset på byggematerialer i deres fastsættelse af priserne på forsikringer for 2023. Her er det de energitunge byggematerialer som f.eks. mursten, isolering og tagsten, der er steget, mens prisen på øvrige byggematerialer, ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik, er tæt på et mere normalt niveau. Det samme gælder blandt andet store dele af kundernes ejendele og indbo, når der er indbrud i eller opstår skader på et hus, påpeger Dennis René Petersen.

Lille prisstigning for kunderne
Det er også baggrunden for, at Thisted Forsikring ikke følger i kollegaernes fodspor.

– Vores tal viser, at har man en skade på et hus, udgør omkostningerne til materialer cirka 1/3, mens de sidste 2/3 dækker lønninger. Derfor er det også mest fair overfor vores kunder at lade forsikringerne stige med samme procent som lønningerne, og den er ifølge lønindekset fra Danmarks Statistik på 2,51%, fortæller Dennis René Petersen.

Han peger også på, at inflationen ser ud til at flade ud.

– Vi ser endda et begyndende fald i inflationen, og det bør smitte af på priserne og komme kunderne til gode. Sætter man prisen på forsikringer voldsomt op, er man med til at puste til inflationen, slår Dennis René Petersen fast.

Ejet af kunderne og det forpligter
Det næsten 170 år gamle Thisted Forsikring er ejet af selskabets flere end 50.000 kunder primært fordelt i Nord-, Midt- og Vestjylland.

– Thisted Forsikring står stærkt i forhold til at udvikle os i fremtiden. Det gør vi takket være loyale kunder, der nu er udfordret af en økonomisk krise. Vi har en grundlæggende stærk forretning, der sammen med vores investeringer, har givet gode resultater gennem mange år. Da vi ikke skal tilgodese aktionærer, mener vi, at det er mest fair, at vi skåner kunderne, siger Dennis René Petersen.

Han peger på, at Corona-årene også har spillet ind.

– Når vores kunder har skullet været hjemme og der har været nedsat aktivitet i samfundet, er antallet af skader selvfølgeligt faldet. Det har været med til at sikre en stærk økonomi som gør, at vi nu er i stand til at tilgodese kunderne den anden vej, forklarer Dennis René Petersen.

Prisstigninger undrer
Han undrer sig over de – i visse tilfælde – forholdsvis store stigninger i prisen på forsikringer.

– Med en faldende inflation, en faldende pris på langt de fleste byggematerialer og en lang række andre produkter samt en relativ fornuftig udvikling i lønningerne, kan jeg ikke se logikken i de, i visse tilfælde, forholdsmæssigt store stigninger, vi ser på forsikringsmarkedet lige nu. Vi har valgt en anden vej, der kommer kunderne til gode, påpeger Dennis René Petersen.

Thisted Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab, der er ejet af kunderne. Thisted Forsikring har rødder i den danske andelsbevægelse, hvis danske arnested var Danmarks første brugsforening, Thisted Arbejderforening, der så dagens lys i 1866 i Thisted. Thisted Forsikring omsætter for cirka en halv milliard kroner om året og har 112 medarbejdere.

Foto: Pressefoto af Bertel Bolt

Forfatter
Top