Thisted Forsikring rykker op i Superligaen

Med et resultat før skat på 61,8 mio. kr. mod 19,2 mio. kr. i 2015 har Thisted Forsikring opnået det bedste resultat i selskabets 163-årige historie.

Selskabets bruttopræmie fortsætter med at vækste – stigningen blev 5,3 procent, og bruttopræmieindtægten udgjorde 309,5 mio. kr. Egenkapitalen er styrket og udgør 292,2 mio. kr. ultimo 2016 – hvilket er det dobbelte af det lovgivningsmæssige krav.

– Resultatet er sammensat af et forsikringsteknisk resultat på 31,3 mio. kr. og et investeringsafkast på 30,5 mio. kr. Vi har helt styr på forsikringsforretningen, og vi har haft en sund og lønsom vækst igennem de seneste fire år. Selskabet hviler på et særdeles solidt finansielt grundlag, og vi har det helt rigtige momentum – og så klarer vi os endog rigtig godt i et marked der er præget af skarp konkurrence, siger administrerende direktør Dennis René Petersen.

Fortsat massiv kundetilvækst
Kundetilvæksten er mærkbar, fortæller Dennis René Petersen.

– Vi har haft en markant og samtidig sund vækst i vores forretningsgrundlag igennem de seneste fire-fem år. I 2016 glæder vi os over at vi har tilgang af 3.000 nye kunder, samtidig med at vores eksisterende kunders loyalitet og forretningsomfang har været stigende, siger han.

Det gode resultat giver muligheder for at fortsætte vores udvikling af nye værdiskabende kundefordele.

– Vi har igennem en årrække investeret massivt i digitale løsninger, som optimerer vores interne processer. Samtidig har vi udviklet nye kundetilpassede koncepter og kundefordele så kunderne får endnu bedre dækninger når de er forsikret hos os. Teknologi løser ikke alt, og derfor fortsætter vi med stærkt fokus på at vi vil give vores kunder den bedste kundeservice. Vi tror på personlig betjening, hvor nærhed og dét at vi tager os tiden til at være personlig tilgængelige, er et af vores stærkeste kort, også i fremtiden. Det solide resultat betyder at vi kan fortsætte denne udvikling – og så glæder vi os ikke mindst over at resultatet giver os endnu bedre mulighed for at støtte op om de lokale samfund herude, siger Dennis René Petersen.

Tager lokalt medansvar
Thisted Forsikring er lokalt forankret i Nord- og Vestjylland og dækker omtrent en tredjedel af markedet i Thy og på Mors.

Selskabet støtter det lokale foreningsliv med omkring 3 mio. kr. årligt, gennem sponsorater til bredden og eliten inden for sport og kultur; i 2016 blandt andet som hovedsponsor for Thisted FC, Mors-Thy Håndbold og det lokale brandingprojekt Cold Hawaii og ved at uddele støtte til ildsjæle, projekter og initiativer i de små, lokale samfund. I 2016 investerede selskabet i Thy Erhvervsinvest – hvis vision er at udvikle og styrke erhvervspotentialer i Thy og omegn.

– Vi betragter ikke vores lokale engagement som en udgift, men som en kerneværdi. Vi synes det er en selvfølge at vi som lokal virksomhed er med til at tage ansvar for det gode liv i det område hvor vi hører hjemme. Derfor har vi konstant fokus på at pengene bliver her i Jylland og kommer i spil lige her hvor vores kunder bor og har deres hverdag, siger administrerende direktør Dennis René Petersen.

Solid egenkapital
Thisted Forsikrings egenkapital er yderligere styrket. Forrentning af egenkapitalen blev på 19 % efter skat mod 7,2 % i 2015. Med et kapitalgrundlag på 291,2 mio. kr. og et solvenskapitalkrav på 142,1 mio. kr. opfylder selskabet den lovmæssige solvensdækning to gange.

– Dermed står Thisted Forsikring på et solidt finansielt grundlag – det giver os bevægelsesfrihed og mulighed for at fortsætte udviklingen, samt ikke mindst tryghed for kunderne, siger Dennis René Petersen

Det forsikringstekniske resultat 
Stigningen i det forsikringstekniske resultat skyldes blandt andet at erstatningsudgifter for egen regning til vejrligsskader er cirka 5 mio. kr. mindre i forhold til det foregående år. 2016 bød på færre storskader end normalt, og den gennemsnitlige udgift pr. storskade var mindre end tidligere.

I alt fik Thisted Forsikrings kunder udbetalt 189 mio. kr. i erstatning i 2016. Combined ratio udgør 89,7 i 2016 mod 94,1 i 2015. Det samlede resultat er væsentligt bedre end forventet og betegnes af ledelsen som meget tilfredsstillende.

Forventninger til 2017 
Og Thisted Forsikring forventer, at væksten fortsætter.

– Vi forventer at vi også i 2017 vil have vækst i bruttopræmieindtægterne på trods af den hårde konkurrence på markedet. Så vi sætter alle sejl for at vi i 2017 også opnår en sund og lønsom vækst. Investeringsafkastet har været ekstraordinært godt i 2016, og det forventes ikke at afkastet bliver på samme høje niveau i 2017. Resultatet af forsikringsdriften afhænger meget af storme og antallet af storskader. Samlet forventes et mindre resultat i 2017 i forhold til 2016, men dog på et ganske fornuftigt niveau, siger Dennis René Petersen.

Læs årsregnskabet her

 

Forfatter

Related posts

Top