Thisted foregangskommune i sårbehandling

Thisted Kommune går sammen med fire andre danske kommuner foran i arbejdet for at nedbringe antallet af tryksår i ældreplejen.

På SOSU-skolen i Thisted ved eleverne godt, hvad tryksår er. De ved også, at de kan forebygges. Det ved personalet i ældreplejen også, men alligevel får mange ældre stadig tryksår, som kunne undgås. Men det er der ved at blive lavet om på.

Siden oktober 2013 har plejeafsnittet samt trænings- og rehabiliteringsafdelingen på Dragsbækcentret, Bøgehuset på Kristianslyst og Team Syd i Hjemmeplejen arbejdet målrettet med at udvikle metoder til næsten at udrydde tryksår. Resultaterne er så gode, at de nu bredes ud til hele kommunens ældrepleje.

Derfor er der også god grund for SOSU-elever til at møde op den 20. november 2014, når Thisted Kommune overtager undervisningen i anledning af den internationale Stop Tryksårsdag. Der er nemlig masser af ny viden at hente om, hvordan systematik, screening og diskrete påmindelser om ældre i risikogruppen kan forebygge tryksår.

Den internationale tryksårs dag markerer også startskuddet for at nedbringe antallet af tryksår i hele Thisted Kommunes ældrepleje. På alle ældrecentre og hjemmeplejens arbejdssteder serveres der dagen igennem kage og gode råd om forebyggelse af tryksår.

Hvad er tryksår?
Tryksår er læsioner af hud og væv forårsaget af længerevarende, uaflastet tryk. Huden er særligt udsat over en knogle som hæle, albuer, lænd og hofte. Det første tegn på tryksår er en let rødmen af huden. Der er i alt fire kategorier af tryksår, som definerer alvoren af skaden.

Tryksår er ubehagelige og smertefulde, og kan i værste tilfælde resultere i knoglebetændelse og blodforgiftning. Især ældre mennesker med kroniske lidelser får tryksår.

Om I Sikre Hænder
I Sikre Hænder handler om patientsikkerhed. Projektet har fire fokusområder: Tryksår, medicinfejl, faldskader og infektioner. Indsatsen for at nedbringe antallet af tryksår startede i oktober 2013, mens medicinpakken, som skal nedbringe antallet af medicinfejl, blev introduceret i maj 2014.

Det er Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der står bag I Sikre Hænder. Udover Thisted Kommune deltager Frederiksberg, Lolland, Viborg og Sønderborg Kommuner. Projektet løber indtil udgangen af 2016.

Læs mere på www.isikrehænder.dk

Forfatter

Related posts

Top