Thisted får sin første akutmediciner

Patienter i akutmodtagelsen på hospitalet i Thisted kan fremadrettet blive behandlet af en speciallæge i akutmedicin. Det er der ikke særlig mange der kan – akutmedicin som lægespeciale er nemlig relativt nyt i Danmark.

Den nye akutmediciner hedder Helena Holm, og er én af blot 7 af sin slags i hele Region Nordjylland, og den første i Thisted.

En akutmediciner er i stand til at give tidlige diagnoser og behandle akutte tilstande, som enten er livstruende eller som kan medføre skade på en person. Derfor skal akutmedicinere være med til at nedsætte risikoen for død og varige skader.

– Jeg er jo en sjælden fugl. Men jeg er rigtig glad for at være blevet speciallæge i akutmedicin. Jeg har arbejdet som akutlæge siden 2014, og jeg har hele mit arbejdsliv været tilknyttet de dårligste akutmedicinske patienter. Derfor er det et område, der ligger mig meget på sinde, og jeg håber da, at jeg som speciallæge i akutmedicin kan få en positiv betydning i akutafdelingen, siger Helena Holm.

Helena Holm henviser til, at hun forhåbentligt en dag ude i fremtiden kan være med til at uddanne nye, unge akutmedicinere. Det glæder derfor Bent Wulff Jakobsen, klinikchef for Klinik Medicin og Akut, at det er lykkedes at få en akutmediciner til hospitalet i Thisted.

– Det er meget glædeligt, at akutmodtagelsen i Thisted tilføres en sådan lægefaglig kapacitet, som Helena Holms specialeuddannelse er udtryk for. Hun er en af de første akutmedicinere her i Region Nordjylland, og fremtidsperspektiverne er rigtig gode: Vi håber på, at hun inden for en overskuelig fremtid kan være med til at uddanne endnu flere speciallæger i akutmedicin i Thisted, siger Bent Wulff Jakobsen.

Helt nyt lægespeciale
Som lægespeciale er akutmedicin et relativt uskrevet blad i dansk sammenhæng. Det er først i 2017, at specialet blev godkendt som et af de nu i alt 39 lægespecialer, der findes i Danmark. Det er også derfor, at Helena Holm er en af de ganske få læger i landet, som allerede nu kan kalde sig akutmediciner – hun levede nemlig op til nogle ganske komplekse og specielle krav, der blandt andet indebærer, at man har arbejdet mindst 5 år i en akutmodtagelse.

At få de formelle papirer på det akutmedicinske speciale er vigtigt. Måske ikke lige så meget for Helena Holm, som for patienterne og akutafdelingen. Rigtig mange patienter bliver henvist med et varierende og forskelligt symptombillede.

– Derfor er det godt og vigtigt, at de læger som møder patienten først er specialuddannet og klædt rigtig godt på til opgaven. Der er speciallæger med særlig viden om de akutte patientforløb uundværlige. Det er en meget stor gruppe af patienter, som skal vurderes og behandles akut, siger Bent Wulff Jakobsen.

Samtidig er det også speciallægerne i akutafdelingen, som sikrer, at det er de rette øvrige lægespecialister, som får tilset eller behandlet patienten. Hvis en patient kommer ind med mavesmerter, skal akutlægen hurtigt have organkirurgen på banen med henblik på at afgøre, om der er behov for operation.

Forfatter

Related posts

Top