Temamøde sætter fokus på negativ social kontrol

Hvornår bliver en forælders eller ægtefælles ønsker om at regulere deres barns eller partners livstil eller fritidsaktiviteter til negativ social kontrol? Og hvad skal fagprofessionelle i det private og offentlige gøre, når de ser negativ social kontrol i en familie?

Disse spørgsmål tages op, når Asyl- og integrationsafdeling i Thisted Kommune idag samler over 50 kommunale medarbejdere og ansatte i private dagsinstitutioner til et temamøde om negativ social kontrol.

På temamødet vil Leon Rokx dele sin viden og erfaring som leder af RED Safehouse, et center der arbejder for bl.a. at hjælpe unge ud af social kontrol.

Temamødet har til formål at styrke deltagernes forståelse af negativ social kontrol og kendskab til handlemulighederne, når de spotter den. Negativ social kontrol kan findes i alle typer familier, men tendensen er mere udbredt blandt indvandrerfamilier, og derfor har Udlændinge og integrationsministeriet haft et særligt fokus på emnet siden 2016.

I uformelle sammenhænge ser man social kontrol, når en person opfører sig på en måde, at de får f.eks. bebrejdelser eller øjekast af andre som et signal af normbrud. Hvor formel social kontrol udøves af myndigheder, f.eks. med fartkontrol eller parkeringsbøder.

Foto: Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top