TDC vil rejse 42 meter høj mast på Mors

Teleselskabet TDC har søgt Morsø Kommune om tilladelse til at rejse en 42 meter høj antennemast til mobil- og datadækning i området ved Fjallerslev.

En ansøgning som Teknik- og Miljøudvalget har givet grønt lys til.

TDC er forpligtiget til at etablere dækning i en række områder, hvor det er konstateret, at der er behov for en bedre dækning, og her er Fjallerslev og omegn altså ét af områderne:

– Placering af masten hænger sammen med det netværk teleoperatørerne skal opbygge for at leve op til de aftaler der er lavet med staten om dækningsniveauer. Den specifikke placering af en antennemast afhænger ofte af de muligheder der er i et område. Vi har vurderet at den ansøgte position er den mest optimale for at styrke dækningen i området omkring Fjallerslev, skriver TDC i et svar til en indsigelse fra nogle af de nærmeste naboer til masten.

Naboerne frygter bl.a. at blive generet af støj fra masten i blæsevejr – men den bekymring fejer teleselskabet af bordet. I et skriftligt svar til naboerne skrver TDC:

– Der er ingen bevægelige dele på antennemasten hvorfor antennemasten ikke afgiver mere støj end andre bygninger. Hvis der er kraftig blæst vil antennemasten ikke medføre støj der kan høres 150 meter væk i kraftig blæsevejr.

Naboerne er også bekymret for hvordan masten vil påvirke området visuelt, og de er bekymrede for hensynet til natur og dyreliv og ejendomsværditab. Til det svarer TDC bl.a.:

– Vi er ikke bekendt med at antennemaster har nogen påvirkning på dyrelivet eller plantelivet. Naboerne anfører at positionen kan medføre et økonomisk tab. Dette er, efter vores
vurdering, en subjektiv vurdering som vel afhænger af en given købers præferencer omkring betydningen/værdien af god dækning.

Sådan ser dækningen i Fjallerslev ud idag. Foto: TDC

Foto: MereMobil.dk

Forfatter

Related posts

Top