Task force skal håndtere Brexit for fiskeri og landbrug

Storbritannien har stor betydning for dansk landbrug, for dansk fiskeri og for den danske fødevareproduktion. Derfor er der behov for at følge situationen meget nøje i kølvandet på det britiske farvel til EU.

På den baggrund har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fredag nedsat en task force, der skal følge udviklingen og håndtere de problemstillinger, der vil opstå.

– Desværre ser det nu ud til, at vi får splittet vores væsentligste markeder – EU og Storbritannien – i to. Der er desværre sjældent vindere i en skilsmisse. Det handler nu om at sikre danske interesser bedst muligt i det spændingsfelt, der følger af skilsmissen mellem EU og Storbritannien. Vi har store eksportindtægter på spil, og den nye task force vil følge udviklingen tæt og kortlægge de danske interesser inden for fødevarer, landbrug og fiskeri, siger Esben Lunde Larsen.

Medlemmer i task forcen bliver blandt andet Landbrug & Fødevarer, DI, Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation. Der har været holdt indledende møder i dag, og allerede i næste uge vil task forcen mødes første gang.

Når det gælder eksporten af fødevarer er Storbritannien er et af de vigtigste markeder for Danmark. Den samlede danske vareeksport til Storbritannien udgjorde ca. 39 mia. kr. i 2015, hvoraf den danske fødevareklynges andel udgjorde 12,9 mia. kroner svarende til cirka 33 pct.

På fiskeriområdet bliver skønsmæssigt 33 pct. – svarende til 287.609 tons – af de danske fisk fisket i den britiske økonomiske zone. Værdien heraf skønnes til at udgøre 26 pct. – svarende til 873 mio. kroner – af den samlede landingsværdi fra danske fiskere. For eksempel foregår størstedelen af tobisfiskeriet i britisk farvand.

Forfatter

Related posts

Top