Task Force har virket: Sygefravær fortsætter med at falde

Det nytter at arbejde med sygefraværet. Det viser resultaterne af en Task Force-indsats, som Region Nordjylland satte i gang sidste år.

Sygefraværet er faldet markant på de fem medvirkende arbejdspladser med i alt 250 ansatte, og den positive udvikling ser ud til at fortsætte i år.

Redskaberne er blandt andet større bevidsthed om at bidrage til en professionel arbejdskultur, faste samtaler med sygemeldte og konsekvente procedurer for opfølgning på fravær.

På de fem arbejdspladser, som omfatter Psykiatrien, Rengøring, Service og Logistik på Aalborg Universitetshospital og på sengeafsnit, er man fra 2018 til 2019 lykkedes med i gennemsnit at nedbringe sygefraværet med 6,8 dage per medarbejder. Omregnet svarer det sparede fravær til 1.700 arbejdsdage.

– Resultaterne er meget tilfredsstillende og giver et godt grundlag for at arbejde videre med at nedbringe sygefravær. Det betyder ikke, at man som ansat i Region Nordjylland ikke må være syg, men tallene viser, at der nogle steder er et højt sygefravær, og det vil vi arbejde med, siger regionsdirektør Christian Boel.

Sygefraværet på de fem arbejdspladser fra marts 2019 til marts 2020. Opgjort som gennemsnitligt antal dage pr. medarbejder. I parentes tallene for sygedage i 2019 og 2018:

7,4 dage (9,3 – 16,6)
10,4 dage (12,2 – 17,9)
15,6 dage (13,7 – 22,7)
15,0 dage (16,5 – 25,8)
15,1 dage (18,3 – 24,2)

Foto: Jesper Voldgaard/Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top