Tarmkræft kan være blevet overset i Thisted

Region Nordjylland er bekymret for, om kvaliteten har været god nok, da godt 2600 borgere blev screenet for tarmkræft. Derfor inviteres disse borgere i de kommende dage til at indsende en ny afføringsprøve.

Invitationen omhandler borgere fra Frederikshavn og Thisted.

De berørte borgere modtager i disse dage brev fra regionen, hvor det fremgår, at Region Nordjylland er blevet opmærksom på, at regionen ved kikkertundersøgelser i forbindelse med tarmkræftscreening har fundet færre tilfælde af tarmkræft end gennemsnitligt i Danmark.

Den viden fik regionen fra den seneste årsrapport Dansk Tarmkræftscreenings-database (DTS) årsrapport 2017 (offentliggjort i dec. 2018). Når kvalitetsdata påpeger afvigelser, er det almindelig procedure at følge op og undersøge nærmere, som det er sket i den aktuelle situation.

Med årsrapporten fik regionen konkret viden om, at Aalborg Universitetshospital, Thisted og Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn, har fundet færre tilfælde af tarmkræft i forbindelse med screeningerne end gennemsnitligt i Danmark.

– Det vakte bekymring hos os, for det kan være et tegn på, at vores undersøgelser ikke har været grundige nok. Det kan i værste tilfælde betyde, at der kan være borgere, hos hvem vi har overset tarmkræft eller forstadier til tarmkræft ved kikkertundersøgelsen, siger lægefaglig direktør Thomas Larsen fra Regionshospital Nordjylland.

Regionen har rettet op på kvaliteten
Derfor igangsatte Region Nordjylland flere initiativer, der skulle sikre god kvalitet inden for tarmkræftscreening. Først skulle det afklares, hvilke borgere, der burde genindkaldes. Regionen bad en ekstern ekspert, overlæge Ph.D Morten Rasmussen, der er fmd. for Tarmkræftscreenings-databasen, om at analysere data.

Han fik til opgave at gennemgå data fra en 5-årig periode fra marts 2014 til februar 2019 – det vil sige data fra screeningsprogrammets opstart, hvor der i Region Nordjylland i alt er screenet 11.373 patienter.

– Resultatet af analysen viser, at vi ikke kan afvise, at vi har et kvalitetsproblem – og for at være helt sikre, genindkalder vi nu godt 2600 borgere. De får et brev i deres e-Boks, og de borgere, der har fravalgt e-Boks, får et brev med posten, hvor vi opfordrer dem til at få foretaget en ny afføringsprøve, siger Thomas Larsen.

De læger i Frederikshavn og Thisted, der har udført undersøgelserne er ved at blive opkvalificeret. Det sker ved, at et rejsehold med uddannede instruktører fra Aalborg Universitetshospital opkvalificerer de læger i Thisted og Frederikshavn, der laver undersøgelserne med det formål at løfte kvaliteten af deres arbejde.

Ud over dette tiltag, er der i hele regionen testet og efterfølgende indført kvalitetsmonitorering på de enkelte læger, der laver undersøgelserne. Det er sket for at sikre muligheden for løbende at følge kvaliteten af den enkelte læges niveau. Data opsamles og analyseres løbende.

– Vi har fulgt op på kvaliteten, så borgere, der i fremtiden får konstateret blod i afføringsprøven og efterfølgende får foretaget en kikkertundersøgelse, kan føle sig trygge. Vi har sat tiltag i værk, der sikrer kvaliteten fremadrettet, og vi tager nu hånd om de borgere, som vi kan være bekymrede for, siger Thomas Larsen.

De berørte borgere får i løbet af de kommende uger tilsendt et prøvekit, hvor de efterfølgende sender en afføringsprøve retur til Region Nordjylland. Borgerne får svar på deres afføringsprøve inden for 10 dage.

Samtidig har Region Nordjylland oprettet en hotline, som de berørte patienter kan henvende sig til, hvis de har spørgsmål.

Forfatter

Related posts

Top