Tanker om Ørodde

Læserbrev af
Thomas Dahlgaard (V), KV21-kandidat på Mors

Der har her i den spæde start på valgkampen, været skrevet og talt en del om Ørodde og i mere eller mindre prosaiske vendinger været skrevet om området, som noget nærmest helligt. Sandt er det at området er forbundet med mange gode minder for de sports og naturinteresserede og beboere, primært bosat i Nordbyen, har haft stor glæde af områdets rekreative værdi.

Området, som udgør Ørodde, har en størrelse på 336.000 kvm, eller 33,6 hektar! Campingpladsen med sin nuværende størrelse udgør 6% af området, svarende til 20.000 kvm. hvilket er et ret lille areal for en campingplads, dersom den skal kunne give et acceptabelt udkomme for en forpagter. NIF’s gamle boldbaner udgør i runde tal 30.000 kvm eller ca. 9% af området.

For at udvikle området og forsøge at lave en plan som tilgodeser de mangeartede ønsker, som har været omtalt, kunne det være oplagt at flytte campingpladsen til de gamle boldbaner. Dette vil give Campingpladsen en mere levedygtig størrelse, og antallet af vognpladser, vil kunne øges betragteligt til gavn for forpagteren og antallet af overnatningsmuligheder i Nykøbing, som der er efterspørgsel på.

Flytningen af Campingpladsen og finansieringen heraf, kunne findes ved at byggemodne det nuværende campingareal og dermed skabe et antal attraktive byggegrunde, som der formodentlig vil være god efterspørgsel på.

Med de foreslåede ændringer berøres der omkring 50.000 kvm ud af de tidligere omtalt 336.000 kvm. Omregnet i % betyder ændringen at der stadig er hele 85% tilbage af området som det henligger i dag. Dette giver plads til, til stadighed at udnytte områdets rekreative herlighed. Personligt kunne jeg godt ønske mig lidt flere borde- og bænkesæt, så der bliver bedre mulighed for at sætte sig og nyde udsigten og måske en lille forfriskning.

Der skal naturligvis laves en plan for hele området, som i videst mulig grad tilgodeser Morsingboernes ønsker til en fremtidig udformning. I sagens natur, skal det ske under hensyntagen til den på det givne tidspunkt eksisterende lovgivning, der i dag er ganske restriktiv.

I de kommende weekender frem mod valget, er der mulighed for at komme forbi Venstres valgbod på Kirketorvet. Vi har lavet en oversigt over Ørodde i storformat, hvor man rent grafisk, kan få et overblik over området og hvilke parceller der berøres med ovenstående forslag. Vi er som altid, lydhøre overfor alle gode forslag, som kan være med til at udvikle og bevare området, som noget unikt, som også i fremtiden vil kunne bringe glæde til morsingboerne.

Opfordringen herfra er: Kig ind, giv din mening til kende, til gavn for det Ørodde vi alle holder af.

Forfatter

Related posts

Top