Talenter fra EUC Nordvest hædret af netIP

Tre talentfulde elever fra EUC Nordvest – Center for Uddannelse og Erhverv har fået et ekstra skulderklap for en god faglig indsats og et stort socialt engagement, som vidner om værdifulde egenskaber.

For tredje år i træk har netIP valgt at vise elever fra EUC Nordvest, at det bliver bemærket, når de udviser faglig dygtighed og godt kammeratskab. Elevernes lærere har udpeget de tre elever fra henholdsvis HHX, HTX og HG2, der har gjort sig fortjent til et legat på 1.500 kroner.

– Legatet betyder rigtig meget for eleverne til dimissionen. Beløbet er symbolsk, men de er rigtig spændte og glæder sig til at høre, hvem lærerne har udpeget som talenter med kompetencer, som rækker udover det boglige. Det er en fin anerkendelse, og eleverne husker det helt sikkert som en del af en festlig afslutning, fortæller rektor Mette Skydt Bjørndal fra EUC Nordvest.

Talenter med overskud
De tre legater er tildelt HHX-student Frederik Hovmark Pedersen, HTX-student Jonas Koustrup Oddershede og Cecilie Brøndum Christoffersen fra HG2, og sidstnævnte fortsætter på EUX Studieåret.

– Legatet er tildelt Frederik, fordi han har opnået flotte faglige resultater, og han har taget sig tid til at undervise brobygningselever samt at støtte 1. og 2. årgangselever med lektiehjælp. Jonas har gjort sig bemærket som superstudent med seks fag på a-niveau og et snit over 12, og han har vist overskud til at bidrage positivt til det sociale liv i klassen og været en god kammerat. Sidst, men ikke mindst, så har Cecilie gjort sig bemærket med sit smittende humør og store engagement i skolens liv, og hun har præget undervisningen på en god måde og sat barren højt i klassen til gavn for alle”, forklarer rektor Mette Skydt Bjørndal suppleret af Anne Mose, der er konstitueret leder på EUD og EUX Business.

Carsten Hedemann

God investering i fremtiden
Legaterne er en kærkommen lejlighed til at fortælle elever fra EUC Nordvest, at netIP holder øje med dem og gerne tager talentfulde elever ind for at understøtte deres faglige som menneskelige udvikling.

”- Det er en bærende del af vores DNA i netIP at støtte talenter i vores lokalområder. I det daglige bruger vi meget tid og mange ressourcer på at dygtiggøre både elever og medarbejdere, da de er det råstof, som vi bygger vores succes på. Faktisk er vi netop blevet godkendt til at have 15 elever i netIP, hvilket er tre mere end vi har haft hidtil”, fortæller administrerende direktør Carsten Hedemann fra netIP.

Foruden legater fra netIP modtager EUC Nordvest-elever også støtte fra andre lokale virksomheder samt skolens egen fond for at vise, at de gerne vil belønne de talentfulde elever med overskud til gøre noget godt for andre.

Forfatter

Related posts

Top