Tag Archives: VIA University College

Mødepligt og højere krav skal højne kvaliteten på pædagoguddannelsen

Mødepligt og højere krav skal højne kvaliteten på pædagoguddannelsen

Der er brug for et fagligt løft og en bedre lærings- og studiekultur på pædagoguddannelsen – specielt på det første studieår – hvis kvaliteten og tilfredsheden med uddannelsen skal op.

Top