Tag Archives: stormflod

Snerydning betaler for stormfloden i januar

De samlede udgifter i forbindelse med stormfloden lørdag den 10. januar, blev 208.935 kr. uden moms for Morsø Kommunes afdeling for Natur & Miljø. Vandstanden nåede lige under 1,80 meter over daglig vande, og sandvolde flere steder i byen reddede flere huse for at blive oversvømmede. Etablerede sandvolde Efter etablering af sandvolde til sikring mod

Top