Tag Archives: regeringen

Aftale om øget åbenhed om den private partistøtte

Aftale om øget åbenhed om den private partistøtte

Regeringen og Socialdemokratiet har indgået en aftale på partistøtteområdet, der skal være med til at sikre øget åbenhed om den private økonomiske støtte, der ydes til de politiske partier.

Mere økologi i de offentlige køkkener

Regeringen har afsat yderligere 28 mio. kr. under det danske landdistriktsprogram til at fremme omstillingen til økologi. Den 1. maj 2014 åbner en ny ansøgningsrunde til Økologifremmeordningen under landdistriktsprogrammet, hvor det igen bliver muligt at søge om tilskud til at omstille offentlige køkkener til økologi. Tilskuddet skal gå til at kompetenceudvikle køkkenpersonale, hvor de lærer

Top