Tag Archives: Peter Therkildsen

Sygehusregninger: Regionsrådsmedlem blander sig i debatten

Flere lokalvalgte regionsrådspolitikere kræver nu svar fra Region Nordjylland i forbindelse med den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusene – altså den betaling som hver enkelt kommune bidrager med til sygehusens drift med når en borger bliver indlagt. I sidste uge beskrev vi hvordan socialudvalgsformand på Mors, Henning Sørensen, mente, at Morsø Kommune over en årrække havde

Responstider i Region Nordjylland

Af Peter Therkildsen (V) Regionsrådsmedlem og medlem af kommunalbestyrelsen I regionsrådet har vi haft særlig fokus på ambulancens responstider. Det har vi bl.a. fordi nedlukningen af det akutte beredskab i Thisted beslaglægger meget af ambulancernes tid, og fordi vi gennem flere år har været udfordret i flere områder.  I Vesthimmerland, Thisted og Morsø kommune er

Top