Tag Archives: Morsø kommune

Kulturpakker byder Morsøs børn op til dans

Når der står laboratorie-tid på skoleskemaet i Morsø Kommune i april, er det ikke kolber og fysikforsøg, børnene kastes ud i, men derimod et udfordrende danselaboriatorium.

Snerydning betaler for stormfloden i januar

De samlede udgifter i forbindelse med stormfloden lørdag den 10. januar, blev 208.935 kr. uden moms for Morsø Kommunes afdeling for Natur & Miljø. Vandstanden nåede lige under 1,80 meter over daglig vande, og sandvolde flere steder i byen reddede flere huse for at blive oversvømmede. Etablerede sandvolde Efter etablering af sandvolde til sikring mod

Top