Tag Archives: Kulturstyrelsen

Kulturstyrelsen tavs i sag om gravhøj i Skjoldborg

Kulturstyrelsen tavs i sag om gravhøj i Skjoldborg

Gitte og Ove Kroll, der ejer Thy Lam, der drives fra deres gård ved Skjoldborg i Thy, har nu sendt deres høringssvar i den erstatningssag på 129.000 kroner, som Kulturstyrelsen har anlagt.

Statens Kunstfond skriver hvidbog om DR’s rolle i dansk musikliv

DR’s musikformidling skal blive bedre og mere varieret, ikke mindst i de gode sendetider. Det er ét af hovedbudskaberne i en aktuel hvidbog fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. DR formidler kun i begrænset omfang det rige og mangfoldige musikliv, som udfolder sig i alle dele af landet. I stedet går alt for mange ressourcer

Top