Tag Archives: Hanstholm Havn

Vindmølletransport gik over al forventning

Vindmølletransport gik over al forventning

Mandagen igennem påvirkede har en stor vindmølletransport trafikken flere steder mellem Hanstholm Havn og testcenteret i Østerild. Ud på eftermiddagen nåede de to dele af vindmøllen, som har skullet transporteres, frem til målet. Og transporten gik over al forventning, oplyser Gert Overgaard Madsen, der har været ansvarlig for transporten hos transportfirmaet Torben Rafn. – Det er

Vild vindmølletransport spærrer veje

På mandag i næste uge skal to vindmøllesektioner transporteres fra Hanstholm Havn til testcentret i Østerild. Da der er tale om to meget brede møllesektioner, og den ene endda skal tranporteres i oprejst position, vil vejene på ruten blive lukket for al anden trafik indtil transporten har passeret. – Transporten af vindmøllesektionerne varetages af et professionelt

Milepæl nået på Hanstholm Havn

Hanstholm Havn er i gang med en omfattende udvidelse, som bl.a. omfatter en ny indsejling mod nordøst, øget vanddybde og etablering af nye baglandsarealer. Nu er de første kontrakter på havnens nye baglandsareal underskrevet, og det er en milepæl i arbejdet frem mod etablering af en markedsposition som Europas førende konsumfiskerihavn. Med de netop underskrevne

Ny bestyrelse og ny fase for Hanstholm Havn

Den nye bestyrelse for Hanstholm Havn har netop konstitueret sig. Konstitueringen markerer samtidig havnens indtræden i næste fase af udvidelses- og vækstplanen. Aktivitetsniveauet på Hanstholm Havn er større end nogensinde. Et stort antal entreprenørmaskiner til lands og til vands, som er i gang med den store havneudvidelse, arbejder side om side med fiskere fra ind-

Top