Tag Archives: budget

Udgifterne ser ud til at løbe løbsk i Morsø Kommune

20,3 millioner kroner. Så stort et merforbrug forventer Morsø Kommune lige nu på hjemmepleje, ældrecentrene og udgifter til morsingboer der opholder sig på specialinstitutioner uden for øen. Det viser den seneste budgetopfølgning i forhold til at holde sig inden for det vedtagne budget. Alene inden for visitationen forventes et merforbrug på 11,5 mio. kroner –

Top