Tag Archives: BNP

Danmark forventes fri af EU-henstilling

I dag udkom Europa-Kommissionen med sin forårsprognose. Prognosen bekræfter billedet af, at det går fremad i både dansk og europæisk økonomi, og at de seneste års reformindsats begynder at bære frugt. I Danmark ventes både vækst og beskæftigelse at tage til gennem 2014 og 2015 – helt på linje med regeringens egen prognose. Dertil kommer,

Top