Tæt på økonomisk balance i Region Nordjylland

En lang række indsatser for at få økonomien til at balancere i Region Nordjylland har båret frugt. Regionen forventer for 2019 et regnskab, der er tæt på balance.

Det forventede regnskab for 2019 viser et merforbrug på 16 mio. kr., og det er tæt på økonomisk balance i et samlet sundhedsregnskab for drift på ca. 11,7 mia. kr.

– Det er en bunden opgave for regionen at få økonomien til at hænge sammen, og derfor glæder jeg mig over, at vi i 2019 rammer tæt på skiven, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

I 2019 er budgetoverholdelse blevet udfordret undervejs. Den demografiske udvikling skaber et pres på alle sundhedsudbuddene. Det har været et vilkår for alle områder i regionen, hvor ledelse og medarbejdere igennem hele året har arbejdet ihærdigt på at løse opgaverne indenfor de udstukne rammer.

Særligt på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland har økonomien undervejs i 2019 været udfordret, hvor bl.a. stigende efterspørgsel på sundhedsydelser og stigende udgifter til medicin har lagt et pres på økonomien.

Det har bl.a. resulteret i, at der løbende gennem 2019 har der været igangsat handleplaner for at få de økonomiske ender til at nå sammen, og de er i høj grad medvirkende til, at regnskabet nu er tæt på at balancere.

Fokus på en række områder
I den samlede økonomi på sundhedsområdet kan der i løbet af 2019 konstateres en række opmærksomhedspunkter, som skal følges tæt i 2020.

– Vi kan konstatere, at udgifterne til særligt til den medicin, der udleveres via apotekerne på tilskudsområdet, pludselig stiger voldsomt i sidste del af 2019. Det har vi kunnet imødegå ved faldende udgifter andre steder i regnskabet. Men det er noget, vi skal følge ekstra tæt i 2020, da det ellers vil kunne presse den samlede budgetoverholdelse også i 2020, siger Ulla Astman.

Desuden mangler regionerne fortsat de endeligt opgjorte regninger på de behandlinger, som regionerne udfører for hinanden. Det skyldes, at Sundhedsdatastyrelsen endnu ikke har kunnet levere det forudsatte datagrundlag som følge af en forsinkelse i implementering af det nye Landspatientregister.

Mandag godkendte Forretningsudvalget, at et merforbrug for Regionshospital Nordjylland og Den Præhospitale Virksomhed ikke overføres til 2020. Regionsrådet skal tage endelig stilling til dette på regionsrådsmødet den 25/2.

Foto: Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top