Tæt og åben dialog mellem kommune og erhvervsliv gav førsteplads

– Man kan ikke pege på en enkelt ting, der er årsag til, at Morsø Kommune nu rangerer som den mest erhvervsvenlige i Region Nordjylland. Det er en række forhold, der fører os frem til den flotte placering”, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune.

– Naturligvis spiller det positivt ind, at vi også har vundet årets pris som den kommune, der har de bedste digitale rammer. Men ellers vurderer jeg, at det er kommunens tætte og åbne dialog med vores erhvervsliv, der er årsag til, at virksomhederne bedømmer os så flot, som det er sket. Der er takket være en bred indsats i kommunen skabt udpræget erhvervsvenlighed i alle led, vi arbejder for at hjælpe virksomhederne, hvor vi kan, og vi følger hurtigt op på tingene. Kommunen bestræber sig hver dag på at være en aktiv medspiller, og stemningen mellem kommune og erhvervsliv er ganske enkelt god, siger Hans Ejner Bertelsen.

Og han fortsætter:
– Derfor er det dejligt at se, at vores virksomheder nu konkret kvitterer for, at Morsø Kommune har styrket den brede indsats for at skabe de bedste betingelser for øens erhvervsliv”

Morsø Erhvervsråd: Fantastisk
– Det er en fantastisk flot placering, og vi kan alle sammen være stolte”, siger formanden for Morsø Erhvervsråd, Tage Odgaard Nielsen.

Han hæfter sig ved, at den kommunale indsats for at styrke erhvervsområdet slår direkte igennem på DI-analysen.

– Mange forhold som infrastruktur, uddannelsesområdet m.v. kan Morsø Kommune jo ikke egenhændigt ændre på. Derfor er det dejligt at se fremgangen på de områder, hvor en kommune faktisk kan gøre en indsats og forbedre vilkårene for øens virksomheder. Det gælder de digitale rammer og selvfølgelig byggesagsbehandlingen, og generelt er dialogen mellem kommunen og virksomhederne på Mors blevet tættere og bedre end nogensinde, hvilket også slår igennem på erhvervslivets bedømmelse, siger Tage Odgaard Nielsen, som også fremhæver styrkelsen af Morsø Erhvervsråd som ét af de tiltag, der har gjort Morsø Kommune til regionens mest erhvervsvenlige.

Forfatter
Top