Synspunkt : Ingen møller på landjorden – tak !

Af 
Kjeld Bak 
Lunden 8, 7990 Øster Assels

Ingen møller på landjorden.

Det var i foråret 2016, jeg første gang hørte om den planlagte opstilling af 3 kæmpevindmøller 600 meter syd og vest for vores ejendom – tæt på et ”Natura 2000-område”. Jeg blev mildest talt overrasket, men jeg blev endnu mere forbløffet, da jeg opdagede, at der allerede var truffet aftale med lodsejere om eventuelt salg af jordlodder til kæmpevindmøllerne og køb af ejendomme, som var indenfor 600 meter fra møllerne.

Med et slag blev nætterne søvnløse og tankerne kredsede sig om friværdien, der gennem et helt arbejdsliv er opsparet i fast ejendom, ville være tabt, mens andre ville tjene fedt på at lægge en ganske lille plet jord til kæmpe vindmøllerne.

Jeg kan præcist sætte mig ind i de frustrationer beboerne har, i de tre områder, der nu er i spil.

Den forrige kommunalbestyrelse var enig om at placere store vindmøller i Sindbjerg området. De har stået sin prøve og – de er dumpet.

Alle beboere indenfor 1000 meter fra møllerne har store gener fra møllerne. De får en erstatning på 10 % af ejendomsværdierne for det værditab de lider, men det står slet ikke mål med det reelle værditab, når ejendommene sælges. Der er ingen sikker viden om at ejendomme indenfor 1.000 meter fra 150 meter høje vindmøller kan sælges eller hvor lang liggetiden er. Hvis liggetiden hos ejendomsmæglerne her på øen forøges væsentlig, vil det takseres til at ejendommene er usælgelige og dermed værdiløse.

Vindmølleindustrien har været i en rivende udvikling. Da de meget mindre møller kom op at stå, var det en folkesag. Nu er vindmøllerne rene kraftværker, som fylder uhyggelig meget i landskabet. De forstyrrer øjet og ødelægger udsynet i naturen. Møllerne er på bekostning af menneskelige og naturmæssige værdier, blevet rene pengemaskiner for ganske få aktører. Aktører, der bruger metoder, som godt kunne være beskrevet i beretningen om Al Capone.

Vi har med folk at gøre, som ikke tager hensyn til de mennesker, der bor i landområderne. De påstår, at modstanden og kampen modvindmøllerne er drevet af følelser. Selvfølgelig føles det godt at putte et 7-cifret beløb i lommen, men det er på andres bekostning. Mens følelsen af at miste opsparing eller blive insolvent er en smertelig følelse, som gør virkelig ondt.

Jeg synes politikerne hurtigst muligt skal sige nej tak til kæmpevindmøller på Mors. Forhåbentlig har vi politikere, der sætter menneskelige værdier højere end kolde kontanter.

Kæmpevindmøller skal til vands ikke til lands.

Forfatter

Related posts

Top