Symptomer på stress er blevet en del af hverdagen hos de fleste

Søvnløshed, irritabilitet, mangel på empati, trykken for brystet og hjertebanken og for lidt tid til familien.

Det er blot nogle af de symptomer på stress, som ni ud af ti ambulanceredderne i Danmark oplever grundet jobbet. det viser en ny undersøgelse, som Reddernes Fagforening har lavet blandt sine medlemmer.

Over halvdelen af ambulancereddere fortæller, at jobbet går ud over deres psykiske vé og vel. Mere end otte ud af ti af dem overvejer at forlade erhvervet. Og hos mere end syv ud af ti går stigende vagtpres ud over deres familieliv.

– Vi har længe oplevet et stigende pres. Vi kører flere og flere kørsler på en vagt. Vi får flere vagter. Nogle bliver sågar tvunget til ekstravagter, og nu er vi der, hvor vi hører, at arbejdspresset kan gå ud over patienterne, siger Kim Volder Hammerhøj, der er formand i Reddernes Fagforening og selv er ambulancebehandler og kører ambulance fuld tid.

Det er ikke kun de traumatiske hændelser, som påvirker redderne. Han påpeger, at det er lige så vigtigt, at arbejdspladsen sørger for at organisere sig på en måde, så redderne ikke belastes yderligere af f.eks. et stort arbejdspres.

– Redderne har en høj tærskel for, hvad de kan tåle af traumatiske hændelser. Det er de uddannet til det. Men der er ingen tvivl om, at det er vigtigt, at arbejdspladsen sørger for, at rammerne er i orden og ikke øger presset. Det handler om at være god til at planlægge, prioritere og strukturere arbejdet, så man f.eks. mindsker det arbejdspres, der hviler på redderne, lyder det fra fagforeningen.

Foto: Falck

Forfatter

Related posts

Top