Sygehusregninger: Regionsrådsmedlem blander sig i debatten

Flere lokalvalgte regionsrådspolitikere kræver nu svar fra Region Nordjylland i forbindelse med den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusene – altså den betaling som hver enkelt kommune bidrager med til sygehusens drift med når en borger bliver indlagt.

I sidste uge beskrev vi hvordan socialudvalgsformand på Mors, Henning Sørensen, mente, at Morsø Kommune over en årrække havde betalt op mod 25 millioner kroner for meget. Penge som hverken han eller borgmester Hans Ejner Bertelsen forventer bliver tilbagebetalt.

Peter Therkildsen, der sidder i regionsrådet for Venstre, melder sig nu ind i kampen for mere gennemsigtige opkrævninger:

– Efter mange udredninger, som fra tid til anden er tilgået mig som regionsrådsmedlem, og efter forgæves at have forsøgt at få eksempelvis Thisted kommune med på at få sagerne belyst og anskueliggjort, har jeg her den 5. marts stillet konkrete spørgsmål til administrationen, fortæller han.

– Kommunal medfinansering er ugennemsigtig, og problematikken er rejst gennem KL, så det er ikke fordi vi er ser et isoleret et tilfælde her i Nordjylland. Det er et landsdækkende problem, som staten har påført kommunerne, ved at have udarbejdet et beregnings- , og fortolknings regelsæt, som ikke har givet ensartethed og gennemsigtighed.

Peter Therkildsen ønsker at få specificerede opgørelser over hvordan beregningerne er fremkommet, med identifikation på hvem afregningen vedrører ligesom han håber at taksternes beregning anskueliggøres.

Også Socialdemokratiets Lauge Larsen stiller spørgsmål til beregningen af den kommunale medfinansiering.

LÆS OGSÅ:

Borgmester: – De penge får vi aldrig at se igen

Forfatter

Related posts

Top