Sygehusdirektører kommenterer på reduceret aktivitet

Tre af Region Nordjyllands sygehusdirektører kommentarer herunder på de nyeste udmeldinger omkring reduktion af hospitalsaktivitet ifm. COVID-19.

Anne Bukh, koncerndirektør, Region Nordjylland
– Vi kommer til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder, at Aalborg Universitetshospital, Regionhospital Nordjylland og Psykiatrien vil reducere behandling af patienter med sygdomme, hvor der ikke er behov for akut behandling, og hvor det er fagligt forsvarligt at udskyde behandlingen.

– Vi kommer til at foretage en prioritering af hvilke patienter, vi skal behandle. Alle patienter med et akut og uopsætteligt behov vil stadig modtage den behandling, som de har behov for. Prioriteringen foretages med afsæt i det samme udgangspunkt som de øvrige regioner.

– Hvorvidt en patient fremover skal tilbydes udredning eller behandling under COVID-19 epidemien vil stadig bero på en konkret og individuel lægefaglig vurdering. Det sikrer, at de patienter der har akut og uopsætteligt behov for hospitalshjælp, stadig får det.

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital
– Vi er fuldt bevidste om, at det her kommer til at være til gene for mange patienter, men jeg håber på forståelse for nødvendigheden af, at vi på hospitalerne bruger vores kræfter på at være bedst muligt rustet til at håndtere COVID-19 patienter.

– Mange patienter vil i den kommende tid modtage aflysninger af deres tider på hospitalerne. Alle berørte patienter vil blive kontaktet direkte og skal altså ikke selv henvende sig til hospitalet. Patienterne vil senest d. 1 juli få besked i forhold til en ny tid.

Thomas Larsen, lægefaglig direktør, Regionshospital Nordjylland
– Alle tiltagene skal til for at frigive materiel og personale til behandling af COVID-19 patienter. Personale som vi får et stort behov for i takt med at antallet af smittede stiger og der dermed kommer et øget behov for hospitalsbehandling blandt COVID-19 smittede.

– Personalet, der frigives som følge af aflysningerne, vil have behov for oplæring i korrekt brug af værnemidler samt information og vejledning om øvrige forholdsregler i forbindelse med håndtering af patienter med COVID-19.

Foto: Lasse Høj Nielsen

Forfatter

Related posts

Top