Sygehus-støtter på Thy Mors på vej imod 12.000

Siden udmeldingerne om, at Region Nordjylland bliver nødt til at flytte akut kirugiske operationer samt fødslerne til Aalborg Universitetshospital fra 1. juni på grund af lægemangel, har borgerne mobiliseret sig.

Der lægges fra alle sider et massivt pres på de lokale politikere for at få stopper det, alle mener er vejen til enden for sygehuset i Thisted og at de seneste midlertidige lukninger af afdelingen i Thisted, er begyndelsen til enden for et sygehus i Thy Mors.

Dermed vil borgerne få halvanden times kørsel til nærmeste hospital. Og det kan man dø af, lyder argumentet fra flere kritikere.

Lene Kjeldgaard Jensen

Lokale politikere i offensiven.
De lokale kommunalpolitikere er nu gået i offensiven og lægger pres på deres lokalt valgte kollegaer i Regionsrådet for at sikre, at sygehuset i Thisted består – også som et sygehus med akut kirugi og fødsler i fremtiden. Sidste år kom 600 børn til verden på sygehuset i Thisted og fødeafdelingen er blandt landets absolut bedste, viste en undersøgelse fornyligt.

– Et rigtig godt initiativ, det er meget alvorligt hvis ikke der kan sikres akut-kirurgi på sygehuset i Thisted, som netop af Sundhedsstyrelsen er tilkendt en særlig østatus, på grund af de lange afstande til det næstnærmeste akutsygehuse – faktisk hele grundlaget for at Region Nordjylland investerede langt over 100 mio. Kr. i den nye fælles akutmodtagelse i Thisted. Der skal sættes alt ind på at sikre den lægelige bemanding, jeg kan ikke se for mig at fødende og andre akutte patienter skal køre til Hjørring eller Aalborg, for at få behandlingsgaranti, siger Borgmester Lene Kjelgaard Jensen.

 

– Som borger og kommunalpolitiker er de udmeldninger der lige nu er omkring vores sygehus i Thy – Mors
simpelhen en katastrofe .

 

Og hun bakkes op af Kommunalbestyrelsesmedlem Ida Pedersen, Socialdemokraterne i Thisted Kommune.

– Som borger og kommunalpolitiker er de udmeldninger der lige nu er omkring vores sygehus i Thy – Mors simpelhen en katastrofe . Vi skal også kunne være trygge og få en behandling tæt på når der er behov for det . Med disse udmeldninger kan jeg frygte, at regionspolitikerne ikke har et reelt ønske om at sygehuset i vores område skal kunne fungere . Som kommunalpolitiker forventer jeg, at man i regionsrådet hurtigst muligt finder en løsning, ved at finde de resurser der er nødvendige. For det er økonomi det handler om, siger Ida Pedersen.

Også partifællen Peter Skriver Nielsen bakker op.

– Mave-/Tarm kirurger er i sandhed en mangevare på vores sygehus i Thisted, og selvfølgelig skal osse vi kommunalpolitikere bakke op om kampen, , og jeg er sikker på de (de lokalt valgte Regionsrådsmedlemmer, red.) gør og har gjort alt for, at vi har og fremover skal sikre vores sygehus i Thisted. Men kampen kæmpes ikke bare her på skrivende medier, men i den grad osse i kulisserne, hvor vi alle har en opgave i at snakke for og om situationen i de partier vi er medlemmer af. Det gælder os alle som borgere, siger Peter Skriver Nielsen.

Peter Therkildsen

Der skal tænkes i nye baner
Venstres Regionsrådsmedlem Peter Therkildsen fra Mors mener, at regionen nu skal stå sin prøve og at man er nødt til at tænke anderledes for at løse problemet.

– Det er den fornemste opgave at sikre lægedækningen med alle midler og anvende alle de værktøjer, som er mulige for at løse situationen. Her må Regionen stå sin prøve, og der må hjælp til for at løse situationen. Vi må tænke i private løsninger, tværgående muligheder, og have mulighederne for at tiltrække udenlandske læger yderligere styrket, siger Peter Therkelsen.

Peter Therkelsen peger på, at den vigtigste opgave for regionen er at sikre hensynet til patienterne.

– Der skal arbejdes på højtryk for at få fyldt op med vikarer efter først i juni, således at igangsættelsen af den midlertidige driftsmodel kan udskydes til, der er ”huller” i vagtskemaet for den kirurgiske bagvagt. Personligt så har jeg det sådan, at borgerne skal være trygge ved at vi gør alt hvad der er mulig fra politisk hold.

 

LimfjordUpdate.dk, Radio Limfjord, Limfjord PLUS og radionyhederne sætter kommende uge intenst fokus på sagen i nyhedsudsendelser, direkte radiodebat og på web.

Læserbreve og input kan sendes til nyheder@radiolimfjord.dk

Du kan melde dig ind i støttegruppen på Facebook her

Forfatter

Related posts

Top