Sygefravær: Morsø Kommune ligger i bunden

For andet år i træk har kommunale medarbejdere som fx lærere, pædagoger og socialrådgivere færre sygedage.

Sidste år havde en fuldtidsansat 11,7 sygedage. Det er et fald fra 2015, hvor medarbejderne ikke kom på arbejde 12,2 dage årligt på grund af sygdom.

Men faldet i antallet af sygedage for kommunernes ansatte de seneste to år er ikke synderligt opsigtsvækkende. Det mener Thomas Lund, der er seniorforsker på Socialmedicinsk Center på Frederiksberg hospital.

– Der er jo sket et fald, men det er ikke sådan et fald, der får en til at falde baglæns ud af stolen, siger han og uddyber:

– Der er en nedadgående trend, men der ligner den kommunale sektor den private og regionale sektor, hvor der har været en generel tendens til, at sygefraværet har været nedadgående de sidste fem år.

Markante kommunale forskelle
Der kan være flere forklaringer på, at kommunernes medarbejdere har færre sygedage, mener seniorforskeren. Han har beskæftiget sig med feltet i flere år.

– Der er rigtig mange kommuner, som griber det her rigtigt fornuftigt an for at nedbringe sygefraværet. Det kan være, at man begynder at høste frugterne af det, fortæller han.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen mener, at de negative tal for kommunen skyldes, at man ikke er så hurtig til at afskedige langtidssyge medarbejdere som det er tilfældet andre steder i landet. Foto: Morsø Kommune

Der er markant forskel på, hvor mange sygedage de ansatte i landets kommuner har. I Samsø Kommune havde en fuldtidsansat i gennemsnit 8,9 sygedage sidste år, hvilket er det laveste på landsplan. Anderledes negativt ser det ud på Mors.

Her er antallet af sygedage steget fra 12,1 i 2015 til 13,4 sidste år – det er den største stigning blandt alle landets kommuner.

Borgmester forklarer negative tal
Kun fire kommuner i landet havde i 2017 større sygefravær end Morsø Kommune.

Til Nordjyske fortæller borgmester Hans Ejner Bertelsen, at han ikke mener, at de høje fraværstal bunder i dårligt arbejdsmiljø, men snarere i at kommunen ikke er så hurtig til at afskedige langtidssyge medarbejdere.

En personalepolitik, som Hans Ejner Bertelsen ikke ønsker at ændre på:

– Så vil vi hellere falde lidt igennem i statistikken, siger han

Forfatter

Related posts

Top