Surf-chef : Thy er surfernes holdepunkt i Danmark

Thy har udviklet sig til at være de danske surferes faste holdepunkt, og de lokale aktører har været gode til at støtte hinanden i opbygningen af Cold Hawaii.

Det er en af grundene til, at over halvedelen af det dansle surflandshold kommer fra Thy.

Sådan lyder det fra Jakob Færch, der er formand for Dansk Surf- & Rafting Forbund.

– man har en stærk kultur, man har en stærk tilknytning til det lokalt og det hermed de stedbundne og naturmæssige potentialer, som vi har i Thy og også nogle få andre steder i landet, hvor surfkulturen virkeligt har sit hjerte. Vi har rigtigt mange som jo rejser dertil flere gange om året og ligesom har fået en base måske endda et hjem og det synes jeg, at vi skal værne om, siger Jakob Færch.

Der pågår lige nu en ophedet debat på de sociale medier omkring Thisted Kommunes godkendelse af opsætning af en vindmølle ved surfspottet Middles på Hanstholm Havn i forbindelse med havneudvidelsen. En placering der vil skade surfspottet for altid, mener kritikerne.

Foto : Friends of Cold Hawaii/World Cup

Forfatter

Related posts

Top