Sundhedsplejen fylder 80 år – tillykke til et unikt fag

Af Jette Jepsen
Agervejle 14, Hvidbjerg
Medlem af børne- og kultur udvalget og socialudvalget i Morsø kommune for Venstre …. og sundhedsplejerske.

Sundhedsplejen fylder 80 år – tillykke til et unikt fag

“Lov om Bekæmpelse af Sygelighed og Dødelighed blandt Børn i det første Leveaar” – sådan lyder titlen på det lovforslag som Rigsdagen vedtog i 1937. Loven banede vejen for en helt ny retning indenfor sygeplejen – Sundhedspleje.
Børnedødeligheden i Danmark lå i 1937 på 6,5 procent, idag ligger børnedødeligheden på 0,3 procent. Det er iår 80 år siden, at de første sundhedsplejersker, begyndte at cykle ud til nybagte mødre, med råd og vejledning om spædbarnets ernæring og pleje. Sundhedspleje er et tilbud til alle, og idag modtager 99 procent af danske spædbørnsfamilier besøg af sundhedsplejersken.

Idag har de knap 2.000 danske sundhedsplejersker også andre opgaver, end spædbarnspleje.
På Mors er vi 6 sundhedsplejersker ansat. Vi får kontakt til familierne under graviditeten når de venter deres første barn. Vi følger alle familier, fra barnets fødsel indtil barnet er 8 – 10 mdr gammelt, hvor de fleste starter pasning i dagtilbudene. Sundhedsplejerskerne undersøger skolebørn, og rådgiver barnet og dets forældre i børnehaveklasse, 1. Klasse, 4. Klasse og 8. Klasse.
Sundhedsplejen er en helt unik “institution”, idet de kommer i alle hjem. De kommer tæt på den enkelte familie i de første måneder med det lille nyfødte barn. De kommer på alle grundskoler – friskoler som folkeskoler. Rådgiver og vejleder om trivsel, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

For at kunne blive ansat som sundhedsplejerske, skal man have uddannelsen som sygeplejerske. Dersom skal man have arbejdet i kommunal hjemmesygepleje, samt på føde-, barsels-, børneafdelinger eller lægepraksis, inden den 1,5 årige specialuddannelse til Sundhedsplejerske i enten Aarhus eller København

Kommunerne står også idag med børn og unge, der er truet på deres sundhed og trivsel : børn der har fået en skæv start på livet ved at være født for tidligt eller med handicaps, børn af syge / psykisk syge forældre, børn af forældre i misbrug, børn der skal løftes af en tung social arv, børn der er i klemme i konfliktfyldte eller svære skilsmisser, børn der er ramt af sorg, børn der er overvægtige, unge der er selvskadende og forsøger selvmord, børn der er flygtet hertil med deres familier fra krig og undertrykkelse og meget meget mere.

“Sundhed for alle” – er nyeste udspil fra Regionerne, for en ny vej, for det danske sundhedsvæsen, der skal tilpasse sig borgernes og samfundets behov.
Sundhedspleje er en naturlig brik i denne indsats, og vil gerne bringes meget mere i spil. En faglighed som i 80 år har vist vejen.

 

Forfatter

Related posts

Top