Sundby og Vilsund vil udvikle sig sammen på tvær af Limfjorden

Fremtidig og fælles udvikling af Sundby Mors og Vilsund er på dagsordenen, når Sundby Mors Samvirke og Vilsund Borgerforening sammen inviterer til borgermøde, skriver Nordjyske.

Her fortæller Henrik Jensen, formand for Sundby Samvirke, om baggrunden for samarbejdet mellem de to byer på tværs af kommunegrænser, mens professor Carsten Jahn fra Aalborg Universitet taler om udfordringer og muligheder, og Flemming Jensen om status på søsportscenter og havnehuse.

Også Hedegaard-grundens fremtid er på dagsordenen sammen med udviklingsplanen, der kommer med bud på områdets fremtid de næste fem til 10 år, hvori også indgår  Molerbakkerne, Sundby Mors Havn samt ønsker om blandt andet en dagligvarebutik og bedre belægning af fortovene i Sundby.

Mødet foregår onsdag 2. marts klokken 19 på Hotel Vildsund Strand

Forfatter

Related posts

Top