Sundby Mors præsenterer ny udviklingsplan

En gruppe ildsjæle fra Sundby Mors står på onsdag  klar til at præsentere den færdige udviklingsplan frem mod 2020 for Sundby Mors.

Arbejdet med udviklingsplanen startede allerede i september sidste år, hvor alle borgerne i byen var inviteret til et borgermøde på Sundby Friskole og over 100 mødte op.

Her blev der blandt andet lavet arbejdsgrupper der frem til foråret 2016 arbejdede på inputs til udviklingsplanen. Samtidig har styregruppen arbejdet med fyrtårne, vision, målgrupper mv. sammen med koordinator på projektet, Jeanette Lund.

– Landsbyerne på Thy og Mors er inde i en rivende udvikling, og når en by som Sundby Mors går ind og bruger tid og ressourcer på at udarbejde en udviklingsplan som denne, er det en langsigtet investering borgerne i Sundby vil kunne mærke de næste mange år, fortæller Jeanette Lund.

Udviklingsplanen stækker sig frem til 2020 og indeholder blandt andet emner som:
• Fast velkomst til nye borgere
• Samarbejde med Vildsund
• Molerbakkerne og Geologiens Dag
• Hedegaardgrunden
• Sundby Mors Havn, brohus og søsportscenter
• Dagligvarebutik
• Erhvervssamarbejde i byen og med Vildsund
• Søsportsfestival

Der er altså masser af ting at tage fat på de næste fire år.

– Det har været en rigtig spændende proces at være med fra de første tanker begyndte at rumstere i hovedet om, hvad fremtiden skulle bringe for vores lille by, til vi nu er klar til at præsentere det sidste års arbejde. Nogle af projekterne er oven i købet allerede i gang med at blive realiseret, som for eksempel Kløverstierne, der netop er indviet, fortæller medlem af styregruppen Laurids Mortensen.

Men andre projekter er meget store, for eksempel hvad der skal ske på Hedegårdgrunden og realiseringen af Brohuset samt det nye samarbejde med Vildsund, som kan have stor effekt på udviklingen af Sundby.

Til borgermødet på onsdag kickstarter Morsø Kommune samtidig områdefornyelsen, hvor kommunen netop har bevilget 2,4 millioner kroner til fysisk byforskønnelse i Sundby. Det skal nu prioriteres, hvad de mange midler skal bruges til og her kan borgerne komme med ønske og ideer.

Der er tilmelding til mødet af hensyn til spisning på mobil 29 48 57 10 inden mandag middag.

Programmet for mødet er:
KL 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune
Fællesspisning med mad fra Gullerup Strand
KL 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby Mors 2016-2020.
Arbejdsgrupper gør status
KL 19.30 Information om områdefornyelse ved Morsø Kommune.
Processen for efteråret og rammerne for områdefornyelsen.
Kommunens erfaringer med områdefornyelse.
KL 20.30 Kaffe og kage
KL 21.00 Spørgsmål og kommentarer
Yderligere oplysninger fås hos Laurids Mortensen på mobil: 29 11 39 49

Forfatter

Related posts

Top