Styrket lokalt samarbejde med sclerosehospitalerne

Morsø Kommune er en af fire kommuner som fra 2017 til og med i år har fået del i satspuljemidlerne på 5,6 millioner kroner i forbindelse med projekt “styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne”.

Udover satspuljemidlerne har Morsø Kommune givet støtte til bl.a. medarbejderdeltagelse.

Socialudvalget har netop midtvejs-evalueret projektet:

– Det har givet en rigtig stor viden til vores personale at deltage i de kurser der har været afholdt. Det skulle gerne give bedre arbejdsgange  på jobcenteret, i visitation, sagsbehandlingen og rehabiliteringen, fortæller udvalgsformand Henning Sørensen der også fortæller, at midlerne har været med til at frikøbe timer til en sclerosekoordinator.

I forbindelse med projektet har der også været afholdt borgermøder i samarbejde med Sleroseforeningens lokalafdeling på Mors, som har været med til at give et indblik i de problemstillinger, som det giver når man bliver ramt af sygdommen.

– Det har så resulteret i informationsmateriale til både borgere og personale. Det har samtidig givet mulighed for at vi har koblet koordinatorfunktionen sammen med Parkinson og senhjerneskade, som har været et stort ønske, slutter Henning Sørensen.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top