Styrer regionsrådet regionen eller gør embedsmændene?

Regionsrådsmedlem Bente Lauridsen er kritisk overfor embedsmændenes og forretningsudvalgets information omkring sygehussituationen i Thisted.

Selvom situationen for sygehuset i Thisted er dybt alvorlig og sygehusets funktioner er i reel fare for at flytte andre steder hen, behandles sagen alligevel kun som en orienteringssag på Regionsrådsmødet på tirsdag. Den politiske behandling af den nye plan for sygehuset, finder sted den 28. juni – to uger efter, at planen ER sat i værk.

– vi (regionsrådsmedlemmerne, red.) havde indtrykket af, at alt kørte på sygehuset i Thisted så stor var forbavselsen, da vi fik at vide, at der pludseligt manglede syv læger. Så kom meldingen om, at den plan, der er lagt for akutkirugien ikke blot er en plan, der kører henover sommerferien men nu resten af året, sagde Bente Lauridsen til de 60 personer der var mødt til støttegruppens informationsmøde i Plantagehuset.

Hvem bestemmer i regionen ?
Hun sagde samtidigt, at det er svært for regionsrådsmedlemmerne at få information i sagen.

– det hele kører på embedsmandsniveau og hos regionsrådsformanden, lyder den undrende melding.

På spørgsmålet om, hvorvidt det er Regionsrådet eller embedsmændene, der styrer regionen, gled Bente Lauridsen af.

LimfjordUpdate har været i kontakt med flere regionsrådsmedlemmer, der udenfor citat oplever samme problemer som Bente Lauridsen.

Der findes flere eksempler på, at embedsmandsværket end ikke er i stand til at servicere regionsrådsmedlemmerne med hasteinformation i aktuelle sager. Men at der går op til to uger før, at man får et svar. Så ønsker et regionsrådsmedlem supplerende information i ugen op til et regionsrådsmøde, før man informationer en uges efter, at mødet er afholdt !

Den var aldrig gået i de lokale kommunalbestyrelser. Her skal tallene leveres “…og bliver de ikke det, vil man jo straks kræve sagen i kommunalbestyrelsen og samtidigt bede kommunalbestyrelsen om at tage stilling til sagsbehandlingen”, som et fremtrædende lokalt kommunalbestyrelsesmedlem formulerer det udenfor referat.

Foto : Danske Regioner

Forfatter

Related posts

Top