Styrelsen for Patientsikkerhed kritiserer plejecenter

Plejecenter Fyrglimt i Hanstholm havde i september besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det har udløst påbud om bedre journalisering, dokumentation af samtykke samt opbevaring af medicin. Det skriver Thisted Kommune på sin hjemmeside.

Plejecenteret tager sig af ældre borgere med både kognitive og fysiske funktionsnedsættelser. Det vil sige borgere, der for eksempel lider af demens samtidig med at have fysiske og psykiske lidelser.

I den rapport der er blevet udabejdet efter besøget har styrelsen angivet en række punkter, som munder ud i flere påbud. Der er dog ikke givet kritik af hverken beboernes personlige forhold eller af personalets kompetencer i omsorg og pleje.

Udløbet adrenalin og manglende dokumentation
Frem til tilsynet var der problemer med både manglende dokumentation og måden, som medicinen blev opbevaret på.

I deres rapport har Styrelsen for Patientsikkerhed derfor angivet, at der i to ud af tre journaler manglede beskrivelser af de metoder, som personalet har benyttet i deres pleje for beboerne. Der manglede også dokumentation af samtykker, som enten beboere eller pårørende har givet forud for en eventuelt magtanvendelse. Desuden fandt tilsynsmedarbejderne nogle ampuller med adrenalin, hvor datoen for sidste holdbarhed var udløbet.

Alvorlig situation og hurtig handling
Ulrik Andersen, kommunaldirektør og konstitueret direktør for Social- og Sundheds-forvaltningen mener, at situationen er alvorlig, og at der skal rettes op på en række forhold øjeblikkeligt:

– I arbejdet med vores beboere med de her komplekse udfordringer, så følger der også et krav om en grundig dokumentation for de metoder, hjælpemidler og den daglige pleje, som vi udfører. Det har vi ikke været gode nok til på Fyrglimt, og det tager jeg meget alvorligt.

Han uddyber:

Ulrik Andersen, kommunaldirektør og konstitueret direktør for Social- og Sundheds-forvaltningen, tager påbuddene meget alvorligt. Foto: Thisted Kommune

– Et påbud er altid noget, vi tager meget alvorligt og reagerer på med det samme. I Fyrglimts tilfælde har vi allerede nu taget affære. Vi har iværksat en handleplan, der indenfor fire uger skal have rettet op på påbuddene, som Styrelsen for Patientsik-kerhed har angivet.

– Desuden har administrationen allerede udarbejdet nye vejledninger til, hvordan og hvornår man kan anvende magt, og hvilke krav om dokumentation og samtykke som skal overholdes.

Konstruktiv handleplan
Allerede inden Styrelsen for Patientsikkerhed afsluttede deres tilsyn, var flere af fejlene rettet op. Efterfølgende har Styrelsen for Patientsikkerhed anerkendt, at Fyrglimts handleplan er konstruktiv men at den ikke kan medføre et ophør af påbud-dene før man konstaterer, at forholdene er bragt i orden. Dette har Fyrglimt en frist på fire uger til at gøre.

De to tilsynsrapporter, som ligger til grund for påbuddene, kan læses i deres fulde længde på Fyrglimts hjemmeside.

Arkivfoto: Christian Kjeldsen

 

Forfatter

Related posts

Top