Studiepraktik meget populært blandt unge

Det er populært blandt de unge, når uddannelsesinstitutioner i hele landet i uge 43 tilbyder studiepraktik på videregående uddannelser. Og særligt i Nordjylland er der stor interesse for at blive klogere på uddannelsesvalg og mulige karriereveje.

Uddannelsesinstitutioner i hele landet slår den 25.-27. oktober dørene op til den årlige Studiepraktik. Her kan unge, som enten er i gang med det sidste år på en ungdomsuddannelse, eller som allerede har afsluttet den, opleve hverdagen på en videregående uddannelse og dermed blive klogere på mulige uddannelsesvalg og fremtidige karriereveje.

Stor og stigende interesse for nordjyske uddannelser
Studiepraktik er et meget populært tilbud, og særligt blandt de nordjyske unge er der rift om pladserne. I alt har 2.080 unge nordjyder tilmeldt sig et praktikbesøg på en af landets videregående uddannelser. Det er en stigning på 18 pct. sammenlignet med sidste år, mens stigningen kun har været 10 pct. blandt de unge på landsplan. Og faktisk er nordjyderne fortsat dem, der i højest omfang bruger tilbuddet om studiepraktik.

Med til succeshistorien hører også, at uddannelsesinstitutionerne i Nordjylland er meget populære både hos regionens egne unge og hos besøgende udefra. Fremgangen og den store interesse for videregående uddannelse i Nordjylland vækker glæde i det nordjyske Regionsråd:

– Det er rigtigt positivt, at så mange unge benytter sig af tilbuddet om at komme i studiepraktik og prøve kræfter med en videregående uddannelse. Det er jo bl.a. deres kompetencer og arbejdskraft, som Nordjylland får brug for i fremtiden. Derfor bakker Regionsrådet også op om studiepraktikken og betaler bl.a. bustransporten for de unge, så de har mulighed for at gøre brug af det gode tilbud, uanset hvor i regionen de bor, siger Otto Kjær Larsen, som er formand for Udvalget for Vækst, Innovation og Kompetencer.

Studiepraktik giver godt grundlag for uddannelsesvalg
Ud over at være et godt og spændende tilbud til de unge, så er praktikken ifølge Studievalg Nordjylland også med til at gavne udviklingen i regionen set i et større perspektiv:

– Studiepraktik giver deltagerne en enestående mulighed for at opleve uddannelsen, fagene, undervisningsformerne og studiemiljøet på uddannelsesinstitutionen. Det er alt sammen noget man vanskeligt kan læse eller høre sig til, og dermed bidrager Studiepraktik til at de unge får et langt bedre grundlag for at foretage et velinformeret valg. Det kan være med til at mindske frafaldet og få de unge hurtigere igennem studiet, og i det større perspektiv bidrager det til at ressourcerne på det danske og det nordjyske uddannelsesmarked udnyttes bedre, siger Martin Rovs Hansen, som er leder af Studievalg Nordjylland.

I Nordjylland har de unge mulighed for at komme i studiepraktik på Aalborg Universitet, på University College Nordjylland i Hjørring, Thisted og Aalborg, på Erhvervsakademi Dania i Hobro og på MARTEC i Frederikshavn.

FAKTA om studiepraktik i Nordjylland:
· Det samlede antal studiepraktikanter er på landsplan steget med 10 pct. fra 10.483 i 2016 til 11.502 i 2017.
· Antallet af nordjyske studiepraktikanter er steget markant mere, nemlig med 18 pct. fra 1768 i 2016 til 2080 i 2017.
· Antal praktikanter til uddannelsesinstitutioner i Nordjylland er steget 14 pct. fra 2275 til 2592.
· Antallet af nordjyder der vil i studiepraktik i Nordjylland er steget 12 pct. fra 1273 i 2016 til 1431 i 2017.
· Der er 649 nordjyder der skal i Studiepraktik uden for regionen sammenlignet med 495 i 2016. Og 1161 udefra skal i praktik i Nordjylland sammenlignet med 1002 i 2016. Altså fortsat en klar nettotilgang til Nordjylland.
· Nordjylland er den region, hvor flest EUX-elever benytter sig af Studiepraktik.
· Nordjyderne er fortsat dem, der i højest omfang benytter sig af Studiepraktik, når man sammenligner med regionens befolkningstal.

Læs mere om Studiepraktik på www.studiepraktik.nu

Foto : Peter Halskov, Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top