Studerende ruster Sjørring Idræts- og Kulturcenter til fremtiden

Fire studerende fra markedsføringsuddannelsen har med en markedsundersøgelse hjulpet Sjørring Idræts- og Kulturcenter til en forståelse af, hvem der bruger hallen, til hvad og hvornår. Undersøgelsen skal nu bruges som inspiration og baggrund til et videre arbejde med at fastholde Sjørring Idræts- og Kulturcenter som et samlingspunkt for byens borgere.
 
Sjørring Idræts- og Kulturcenter havde allerede søgt om penge hos Thisted Kommune til forbedringer m.m. af hallen og derfor kom de 4 studerendes markedsundersøgelse på et perfekt tidspunkt.
 
Undersøgelse dannede baggrund for nye ideer
På et afholdt borgermøde fik de fire studerende fra markedsføringsøkonomuddannelsen Bettina, Anne, Bertel og Anne Dorte mulighed for at fremlægge deres resultater.
 
– Det var rigtig spændende at få lov til at fremlægge vores undersøgelse og vide, at det vi har fundet ud af, er noget de kan bruge i udviklingen af hallen, fortæller de.
 
Konsulent Louise Bertelsen fra Thisted Kommune holdt ligeledes et oplæg, hvor hun udfordrede tilhørerne med input til, hvordan faciliteter og lokaler kunne bruges på nye og andre måder.
 
Efter de to oplæg fik tilhørerne mulighed for selv at arbejde med nye ideer og blandt dem var der forslag om fællesspisning efter træning og træning for mor/far imens børnene fx spiller håndbold. 
 
Virkeligheden under huden
Muligheden for at arbejde med en rigtig case og en virkelig problemstilling har haft stor betydning for arbejdet, motivationen og resultatet.
 
– Vi føler, at vi har bidraget med noget, og det har været rigtig spændende at lave noget, der rent faktisk kan bruges. To af os bor i Sjørring, så vi er selvfølgelig ekstra spændte på at se, om nogle af de ideer tilhørerne arbejdede med bliver til virkelighed, er gruppen enige om.
 
En uddannelse i tæt kontakt med erhvervslivet
Markedsundersøgelsen er en fast del af uddannelsen til markedsføringsøkonom, og de studerende skal selv ud at finde en lokal virksomhed, som de vil udarbejde undersøgelsen for. Den tætte tilknytning til erhvervslivet er ifølge studieleder Troels Frøkjær Christensen en af uddannelsens styrker.
 
– De studerende får allerede under uddannelsen mulighed for at skabe kontakter i erhvervslivet, og jeg oplever, at de studerende lærer rigtig meget ved at arbejde med en virkelig case. Derudover motiverer det også på en anden måde, når man kan se, at det arbejde, man laver, er noget, som andre har brug for og glæde af, forklarer han.
 
Om markedsføringsøkonomuddannelsen
Uddannelsen varer 2 år. I løbet af uddannelsen skal de studerende bl.a. lave en markedsanalyse, 3 måneder i praktik og skrive et afsluttende eksamensprojekt. Uddannelsen giver mulighed for både at søge job eller læse videre efterfølgende. Uddannelsen udbydes af UCN i Thisted/ EUC Nordvest.  
 
Forfatter

Related posts

Top