Kommunen : stort set ingen forladte huse på Mors

Efter KORA udgav en rapport om tomme huse i landet, hvor Især yderområderne blev fremhævet, har der hersket forvirring om grundlaget. Morsø Kommunes egne tal viser, at der maximalt er 85 tomme boliger – og tilsyneladende tager rapporten udgangspunkt i en statistik om fastboende – men overser, at tallene også dækker over fritidsboliger, deltidsboliger, huse til salg og huse som renoveres.

Ifølge Morsø Kommune var der ved årsskiftet 986 boliger, som ikke har fastboende beboere. Et tal som tilsyneladende udgjorde grundlaget for KORA’s rapport. Der er dog ingen sammenhæng mellem fastboende og forladte huse, mener kommunen.

– Tallene tæller også fritidsboliger, deltidsboliger, huse til salg og huse som renoveres. Så et mere præcis opgørelse ville være at tage udgangspunkt i boliger, som er tilmeldte dagrenovation. Her er kun 85 frameldte – og ud af dem kan sagtens være boliger, som er til salg eller gennemgår en længere renovering, fortæller Arne Kirk, direktør for Teknik og Miljø i Morsø Kommune.

I Morsø Kommune kan det betale sig at framelde sig dagrenovation, hvis boligen ikke bruges i tre måneder.

Arne Kirk, Morsø Kommune – Foto : KTC

Dialog indledt med KORA
Da Morsø Kommune blev bekendt med rapporten kontaktede de KORA, som er et uafhængigt institut, der hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet, for at spørge ind til grundlaget.

– Vi undrede os meget, for ifølge KORA skulle ca. 1000 boliger eller ca. 10,1 % stå tomme, og 6,2 % blev vurderet til at være nedrivningsparate, men det gav ikke mening i vores virkelighed. Vi har godt et overblik over hele øen, og et beredskab klar, hvis der er bygninger som nedrivningsmodne. KORA medgav, at de ikke var klar over det ekstra lag i tallene, fortæller Arne Kirk.

 Efterfølgende har Morsø Kommune inviteret KORA på besøg, så de ved selvsyn kan få et indtryk af øen.

Tværkommunalt beredskab er på forkant
For at sikre sig og være på forkant på eventuelle nedrivningsmodne huse, arbejder kommunens medarbejdere sammen på tværs i et Bedre Bolig team. Her er der både socialrådgivere, skole og andre fagfolk repræsenteret. De er med til at lave en helhedsindsats og vurdering af den enkelte bolig. – Vores ø er jo relativ overskuelig med et areal på 367 km2, ca. 11.500 boliger og godt 20.700 borgere. Så vi kender Mors ud og ind – og derfor har vi også mulighed for at tage hånd om både borgere og boliger, hvis der er behov for det. Vi har dog stadig behov for fornyelse af boligmassen fremadrettet, når eksempelvis de gamle landarbejderboliger bliver ledige, fortæller Arne Kirk.

Foto : Morsø Kommune

Igennem den landsdækkende pulje Bedre Boliger har Morsø Kommune fjernet ca. 300 boliger på Mors de seneste år.

– I vores område er vi jo så heldige, at der er mange, som har glæde af vores smukke udsigter – og samtidig også råd til at erhverve sig en ekstra bolig med vandudsigt. Samtidig kan vi også se, at de klassiske familie- og jobmønstre ændrer sig, og derfor er der flere som både arbejder og bor forskellige steder, fortæller kommunaldirektør Rikke Würtz i Morsø Kommune.

Forfatter

Related posts

Top