Stort EU-projekt: Flere lokale nåleskove skal plantes om

En stor del af de danske skove, som er plantet inden for de seneste 200 år, er ensartede nåletræsplantager til skovdrift.

Men plantagerne med arter som sitkagran og rødgran klarer sig ikke godt mod storme og insektangreb. Desuden er det heller ikke gode levesteder for sjældne dyr og planter. Derfor skal et nyt EU-projekt omdanne nåletræsplantagerne til mere varierede og robuste skove, hvor der stadig kan blive produceret træ til eksempelvis boliger og møbler.

Der bliver tale om både private og statslige skove. Helt præcist omfatter projektet 3800 hektar statsskov og 400 hektar privat skov.

Der er tale om et otteårigt projekt, som nu bliver sat i gang med støtte fra EU’s Life-program. Det er et støtteprogram til miljø- og klimaprojekter.

Derudover har private aktører, fonde, Københavns Universitet og den danske statskasse bidraget til projektet, som løber op i 98 millioner kroner. EU-midler udgør 54 millioner kroner, mens den danske stat bidrager med omtrent 31 millioner kroner.

– Vi står i en klimakrise og en naturkrise, og der er vores skove en løsning på begge dele. Derfor skal vi både have mere urørt skov, hvor gamle træer får lov at stå, men vi skal også fremtidssikre vores andre skove, siger ministeren, siger miljøminister Lea Wermelin (S) om projektet.

De plantager, som skal omdannes, ligger hovedsageligt i Jylland. Det gælder 64 skove hvoraf en stor del ligger i Nordvestjylland. Derudover er otte på Sjælland og to på Bornholm. EU-projektet omfatter også 13 skove i det sydlige Tyskland.

Illustration: Miljø- og Fødevareministeriet

/ritzau/

Forfatter

Related posts

Top