Store planer for store møller i Thisted Kommune

Af Peter Skriver Nielsen (A)
Kommunalbestyrelsesmedlen, Hurup Thy

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi Socialdemokrater ønsker at Thisted Kommune igen skal være førende på områderne klima og vedvarende energi.

Vindenergi, solenergi, biogasenergi, bølgeenergi og andre vedvarende energiformer er fornuftige alternativer til energi fra fossile brændstoffer og skal fortsat fremmes og udbygges i kommunen, men:

Vi ønsker at vinden skal udnyttes optimalt, og så er jeg rigtig glad for, at mine input omkring de store, rigtig store vindmøller blev en del af vort arbejdsprogram for den kommende kommunalbestyrelses periode.

Vi har nemlig sammen med vore medlemmer vedtaget, at arbejde for:

At vindmøller, der egentlig er udviklet med henblik på opstilling på havet, kun opstilles på land i områder, hvor man ikke påfører beboere miljøbelastninger i uacceptabel grad. Det kan for eksempel være i områder, hvor et større landbrugsområde støder op til en statsskov.

Vi er osse enige om, at arbejde for, at der for, at hver gang man opfører vindmøller med en bestemt effekt, skal der nedtages ældre møller i kommunen med en effekt på det halve. Denne proces skal føre frem til, at der kun findes møller på arealer, der er omfattet af kommunens kommende energiplan.

At statens arealer i det hele taget inddrages i kommunens planlægning for vindmøller.

At ejerskabet til store energianlæg som for eksempel vindmøller, som udgangspunkt skal omfatte mindst en 50% andel til forbrugerne eller til kommunen, men det skal selvfølgelig ikke kunne stoppe projekter, hvis man ikke helt kan udnytte denne andel.

Det betyder således, at kommer det tidspunkt inden nytår, hvor der skal tages beslutning om de tre områder af vindmøller der lige nu er i høring, så vil jeg stemme NEJ til placeringerne i Sindrup og i Nørhå.

Ikke alene er ikke mindst Sindrup placeringerne meget tvivlsomme når det gælder de indsigelser der er til områderne, og i forhold til vort kommende arbejdsprogram der jo godt nok først bliver gældende fra 2018, og de kommende 4 år, så kunne jeg ikke drømme om at stemme for noget i 2017, som vi er imod i 2018.

Jeg håber vi kommer til at tage stilling inden valget, for det er jo ikke givet jeg er en del af kommunalbestyrelsen de kommende 4 år.

Men vi stopper ikke her, vi har masser af store og gode planer for at sikre en grøn kommune.

Foto : Konkel Media

Forfatter

Related posts

Top