Store forskelle på ulykker i landets politikredse

I Danmark blev 3.458 personer dræbt eller kom til skade i en trafikulykke i 2018. Men der er store forskelle i ulykkesbilledet, når man sammenligner landets politikredse med hinanden.

– I byerne er der fx mange lette trafikanter og mange krydsningspunkter mellem trafikanterne. Der er stor forskel på infrastrukturen i politikredsene som også har indflydelse på hvordan ulykkestallene ser ud. Det kan være en væsentlig faktor hvor meget landevej der blandt andet er i kredsen, fortæller Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.

Flest ulykker pr. indbygger i Nordjylland
I 2018 havde Nordjyllands politikreds flest ulykker med dræbte og tilskadekomne i forhold til indbyggerantallet, nemlig 8,5 ulykker med personskade pr. 10.000 indbyggere.

Kilde/Illustration: Vejdirektoratet

Flest dræbte i landzoner
Ulykker i landzoner er ofte mere alvorlige end ulykker i byerne. Det skyldes primært, at farten er højere på landeveje og motorveje.

I 2018 blev 122 blev dræbt i trafikken i landzonen, mens 50 personer blev dræbt i bytrafik.

Flest spritulykker på Fyn
Der var flest spiritusrelaterede personskadeulykker i Fyns politikreds i 2018. Andelen udgjorde her 19 pct. af alle ulykker med dræbte og tilskadekomne. Den laveste andel af spiritusrelaterede personskadeulykker var i Københavns Vestegns politikreds med en andel på 6 pct.

I alt mistede 32 personer livet, og 364 kom til skade i en spiritusulykke i 2018. Det er et lidt lavere antal af dræbte og et lidt højere antal tilskadekomne end året før.

Forfatter

Related posts

Top