Stor uenighed mellem Save Middles og lokale surfere

Der hersker mildest talt stor uenighed mellem Foreningen Save Middles, der har indsendt en klage over Thisted Kommunes godkendelse af opsætningen af tre vindmøller i stedet for fire eksisterende i forbindelse med havneudvidelsen, og NASA samt Friends of Cold Hawaii.

Herudover anklager Save Middles en række politikere blandt andre Borgmester Lene Kjeldgaard Jensen (C) og Kommunalbestyrelsesmedlem Per Skovmose (C) for inhabilitet og Thisted Kommune for dårlig forvaltning.

Nu er skyset så også rettet imod Surfklubben NASA og Friends of Cold Hawaii.

Lokale angribes i kommuniké
Onsdag udsendte Save Middles et såkalt kommuniké på deres Facebook side, hvor de blandt andet skriver, at NASA og Friends of Cold Hawaii har lagt sig i kølvandet på Save Middles og først er kommet på banen efter, at Save Middles har indsendt klagen til Miljø- & Fødevareklagenævnet.

Det bestrider NASA:

– efter kommunalbestyrelsesmødet den 29. august fortsatte NASA sin dialog med både Thisted Kommune og Hanstholm Havn vedr. opstilling af møller øst for Roshagemolen. I begyndelsen af september, dvs. før deres klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, gjorde Thisted Kommune NASA opmærksom på, at bygherre (GPP Vind) ønskede yderligere dialog vedr. en mulig løsning på udfordringerne ved Middles. Umiddelbart efter, og stadig før indgivelsen af klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inviterede Hanstholm Havn NASA til dialogmøde med GPP Vind vedr. en mulig løsning. Med andre ord, NASA (og Friends of Cold Hawaii) har løbende været i dialog med Hanstholm Havn og Thisted Kommune om en løsning, skriver NASA formand Stian Eide til NASA´s medlemmer på bestyrelsens vegne.

Foto : Ole Vognstoft

Bestrider krav om tilbagetrækning af klage
Save Middles har, som nævnt, indgivet en klage til Miljø- & Fødevareklagenævnet i Viborg, og skriver i deres kommuniké, at NASA skulle have bedt dem trække klagen tilbage sidste weekend.

Også det bstrider NASA:

– Vi skriver i indledningen til vores forslag som er sendt til Hanstholm Havn, GPP Vind og Save Middles følgende: Surfklubben NASA og FOCH er af den opfattelse at aftalen kan indgås, uanset om foreningen Save Middles trækker klagen tilbage eller ej. Hvis Save Middles ikke trækker klagen tilbage, kan aftalen indgås mellem Surfklubben NASA, Friends of Cold Hawaii og GPP Vind. Vi finder det således ikke rimeligt, at tilbagetrækning af en klage og dermed det faktum, at Save Middles praktiserer de demokratiske rettigheder i Danmark, er afgørende for, om GPP Vind vil indgå en aftale med Surfklubben NASA og FOCH. Det giver indtryk af, at klagen og dermed ikke et ønske om at finde en fornuftig båd og løsning, er den udløsende faktor. Det mener vi er et dårligt udgangspunkt for et videre løsningsorienteret samarbejde med Hanstholm Havn og Thisted Kommune om Cold Hawaii, skriver Stian Eide.

NASA har hele vejen igennem respekteret Save Middles ret til at klage.

– Vi for vores vedkommende har haft fokus på at finde frem til en fornuftig løsning. Vi ønskede, at Save Middles skulle være en del af det, hvilket forudsatte, at de trak klagen tilbage. Det er på dét grundlag, at vi har talt med Save Middles om deres muligheder for at trække klagen tilbage. Save Middles trak ikke klagen tilbage og kom heller ikke med konkrete forslag til, hvori en løsning kunne bestå. Derfor er vi er blevet enige med GPP Vind om at arbejde videre med henblik på at finde en løsning, uden Save Middles’ deltagelse. Save Middles er altså ikke en del af de nuværende forhandlinger, skriver Stian Eide på bestyrelsens vegne.

Der er endnu ikke nogen aftale
Selvom det har fremstået som om, at der ER indgået en aftale i visse medier i dag onsdag, er det ikke tilfældet og heller ikke det, NASA har kommunikeret ud.

NASA har i dag meldt følgende ud – som refereret på LimfjordUpdate.dk:

– Surfklubben NASA og Friends of Cold Hawaii er blevet enig med GPP Vind om at arbejde videre med et koncept for en aftale om en både-og løsning. Konceptet er, at de to østligste møller slukkes (muligvis også den vestligste) i bestemte tidsrum, hvis og kun hvis de udgør et problem for wind- og kitesurfing. Detaljerne i aftalen er endnu ikke forhandlet på plads. Det arbejder vi på, skriver Stian Eide.

Save Middles skriver desuden, at løsningsforslaget efter deres opfattelse indeholder flere praktiske udfordringer.

– Det er korrekt, men det mener vi i al beskedenhed, at vi er dygtige og kloge nok til at overkomme, skriver NASA.

Danmarks Idrætsforbund, Dansk Sejlunion og Hanstholm Rådet bakker op om de forhandlinger NASA og FOCH har ført gennem nogen tid og fortsat fører med GPP Vind, Hanstholm Havn mv. om at finde en løsning.

Foto : Ole Vognstoft

Ingen løsningsforslag fra Save Middles
Imens NASA og FOCH har forhandlet, har Save Middles set dagens lys, og lagt pres på de to lokale foreninger i deres forhandlinger med kommunen.

De har dog endnu ikke selv fremsat nogle løsningsforslag.

– Vi arbejder mod en bedre løsning. Den nuværende løsning hedder tre vindemøller, der arbejder non-stop. I en forhandlingssituation deler vi naturligvis ikke vores oplæg med modparten uden, at den er i dialog skriver Anette Qvistgaard fra Save Middles bestyrelsen uden at komme det nærmere på deres Facebook side og fortsætter i et andet svar:

– Vi arbejder for at bevare surfspottet Middles. Vores modstand går på de vindmøller, der skal opsættes i området, hvor vi surfer. Vi mener der findes løsninger hvor havn, industri og rekreative områder kan forenes, og fortsætter i et tredje svar:

– Vi arbejder tæt sammen med vores advokat for at sikre kvalitet og de bedste holdbare løsninger.

Dagens udmelding fra Save Middles og modsvaret fra NASA viser, at der er stor uenighed omkring, hvordan der skal forhandles med aktørerne omkring havneudvidelsen – og hvem der skal komme med løsningen.

Foreløbigt kender vi konturerne af, hvad aktørerne omkring havneudvidelsen og NASA samt Friends of Cold Hawaii, arbejder i retning af. Ingen kender Save Middles´tanker og ideer.

Forfatter

Related posts

Top